Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

E-cigaretter

Användningen av e-cigaretter, även kallat vapes, har ökat mycket de senaste åren. I 2023 års undersökning av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, är det 17 procent av elever i nionde klass och 21 procent av gymnasietvåorna som svarar att de använt e-cigaretter under den senaste månaden. E-cigaretter liknar vanliga cigaretter och när du röker det så kommer det ånga istället för rök. De innehåller oftast nikotin som kan göra dig beroende.

E-cigaretter kan ha olika former, färger och smaker, till exempel frukt eller godis. En del är smala och avlånga och ser ut som pennor, andra ser ut som små flaskor eller fyrkantiga dosor.

I Osby kommun arbetar vi förebyggande med att minska användningen av e-cigaretter hos minderåriga. Det gör vi med bland annat information till elever och vårdnadshavare och samarbete med polisen.

Ett antal e-cigaretter står uppradade bredvid varandra

Är det farligt med e-cigaretter?

E-cigaretter drivs med batterier och förångar vätska som finns i cigarettens behållare, denna ånga andas sedan in. Grundämnet i vätskan är glycerol eller propylenglykol. Ångan kan också innehålla skadliga ämnen som cancerframkallande aldehyder, irriterande ämnen och metaller.

Framför allt innehåller e-cigaretter nikotin som är ett akuttoxiskt ämne och är starkt beroendeframkallande. Nikotinhalterna i e-cigaretter varierar men de kan motsvara och även vara högre än halterna i tobaksprodukter. Tester har visat att det finns stora variationer i innehållet av skadliga och andra ämnen i ångan från e-cigaretter. Detta gäller även nikotinhalten.

Koncentrationerna av nikotin i rökvätskorna till e-cigaretter är så höga att man kan drabbas av akut förgiftning om man får i sig vätskan eller får den på huden. Användning av e-cigaretter kan orsaka korttidseffekter på hjärtfrekvens och kärl och påverka konditionen. Nikotin kan även påverka sömnen och koncentrationsförmågan. Om e-vätskan intas på annat sätt kan det leda till akut nikotinförgiftning med kramper, hjärtklappning och i allvarliga fall hjärt- och/eller andningsstopp.

Vad kan du som förälder göra?

Barn och unga har lättare att fastna i ett nikotinberoende. Din inställning och ditt agerande är avgörande. En av de största anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med tobak, alkohol och andra droger.

Åtta viktiga insatser

1. Prata med ditt barn varje dag, var nyfiken och ställ frågor.
2. Bjud inte på tobak eller alkohol och köp inte ut. Håll koll på din egen tobak, alkohol och eventuella läkemedel.
3. Sätt tydliga gränser hemma – det kan vara bra att inkludera äldre syskon och vänner i samtalet.
4. Lär känna ditt barns kompisar och deras föräldrar.
5. Samverka med andra föräldrar och enas om gemensamma regler kring alkohol och tobak.
6. Håll dig informerad om var din tonåring är på fritiden och övrig tid
7. Hjälp din ungdom – skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe på kvällen och vänta på att ditt barn kommer hem.
8. Var extra närvarande vid större förändringar och extra vaksam på skolk och försämrade skolresultat

Vad säger lagen?

E-cigaretter är inte godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra metoder.

Enligt Tullverket har antalet ärenden där barn och unga under 18 år misstänks för smuggelbrott fördubblats. Under 2022 har smugglingen skett via post och paket i 85 procent av ärenden och den vanligaste varan att smuggla är e-cigaretter. E-cigaretterna säljs ofta vidare, bland annat på skolor. Eftersom det är en 18-årsgräns för att få köpa nikotinprodukter i Sverige så är det också ett lagbrott.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.