Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bredband

Kommunikationer och bredband har stor betydelse i vårt samhälle, tillgång till ett välfungerande fibernät har de senaste åren fått en allt större betydelse både för näringsliv och privatpersoner. Rådande samhällsutveckling medför ständigt ett ökat behov av högre överföringskapacitet och IT och Internet kommer i framtiden att vara en viktig förutsättning för en kommuns attraktivitet.

Fiberföreningar

De kommersiella krafterna har mindre intresse av att bygga ut i kommunens landsbygdsområden. Därför har boende själva tagit initiativ och bilda så kallade fiberföreningar. 2017 beviljades IP Only tillsammans med kommunens fiberföreningar stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, totalt cirka 47 miljoner kronor.

Stödet har beviljats för

  • Osby Visseltofta-Osby landsbygd, Osby 2
  • Loshult
  • Hökön
  • Böglarehult
  • Traneboda

Mer information:

Bredbandsutbyggnaden i kommunen

Osby kommuns bredbandsstrategi är ett vägledande dokument för kommunens framtida utveckling och syftar till att på ett övergripande sätt beskriva hur kommunen avser att arbeta med bredbandsutbyggnaden. Se antagen bredbansstrategiPDF.

Hur går byggprojektet i Osby?

Utbyggnaden av fiber har pågått under en längre tid i kommunens tätorter. I Osby är 78 procent utbyggt, 69 procent i Lönsboda och 64 procent i Killeberg. En ny kampanj är planerad till maj månad 2018 för tätorterna.

De tjänster som erbjuds är främst internet, telefoni och TV. Några leverantörer erbjuder paket med alla tjänster.

Läs mer om fibernät i Osby på IP-ONLYS webbplats.länk till annan webbplats

Vad händer med glesbygden?

2017 beviljades IP Only tillsammans med kommunens fiberföreningar stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, totalt cirka 47 miljoner kronor.

IP Only förväntar att utbyggnaden ska vara igång senast till sommaren. Utbyggnaden börjar troligtvis ut från Osby mot Visseltofta. När entreprenörer är upphandlade kan utbyggnaden starta på flera fronter. Utbyggnaden på landsbygden kräver tillstånd från Trafikverket, Länsstyrelsen och privata markägare, vilket riskerar att fördröja arbetet.