Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Validering

Validering innebär värdering av kunskaper och färdigheter som införskaffats från arbetslivet, fritid eller genom tidigare utbildning.

Validering inom vuxenutbildningen

Ofta kan vi betydligt mer än vad vi har papper på; utbildningsbevisbetyg, intyg eller betyg. Vi lär oss nya saker hela livet och dina erfarenheter från fritiden, yrkeslivet, utbildning från annat land, arbetsmarknadskurser, interna kurser eller liknande kan du ha nytta av vid utbildning. Det kan vara en vinst för både individ och samhälle att ta vara på kunnande som en person redan har. Valideringen tar reda på det du redan kan och identifierar vad du behöver komplettera. På så sätt kan utbildningen inriktas mot rätt områden och studietiden kan förkortas.

För att genomgå en validering börjar du med att ansöka till en av våra yrkesutbildningar på gymnasial nivå och yrkeshögskolenivå (svets). Det är viktigt att du skriver i din ansökan att du är intresserad av att validera dina kunskaper.

Inledande kartläggning

Du som funderar på att börja studera eller genomgå prövning på komvux, har rätt att få ditt kunnande kartlagt. Det innebär att du i samtal med en studie- och yrkesvägledare dokumenterar dina samlade erfarenheter för att få en övergripande bild av ditt kunnande. Syftet är att du ska göra medvetna och väl underbyggda val. Vidare är det ett sätt att identifiera områden där du kan behöva validering och andra utbildningsinsatser. Den inledande kartläggningen ska leda till en individuell studieplan som på bästa och snabbaste sätt tar dig genom utbildningssystemet, mot ditt studiemål. Du ska inte behöva studera det du redan kan. Om den inledande kartläggningen visar att du har tillräckliga kunskaper kan en validering bli aktuell.


Användbara länkar för kartläggning av arbete och arbetsuppgifter;

Arbetsförmedlingen - bedöm dina yrkeskompetenser

Skolverket - stöd för kartläggning av yrkeskunskaper

Myndigheten för yrkeshögskolan - validering för utbildning

Kontakt

 • Mirsada Hodzic
  Barnskötarutbildningen
  0709 - 888 618
  mirsada.hodzic@osby.se
 • Camilla Fischer
  Vård- och omsorgsutbildningen
  070-988 84 71
  camilla.fischer@osby.se
 • Jörgen Persson
  Svetsutbildningen
  0709-31 80 81
  jorgen.persson@osby.se
 • Mirjam Lindberg
  Studie- och yrkesvägledare
  0479 -52 85 33
  mirjam.lindberg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.