Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föreningsstöd

Det finns olika stöd att söka för föreningar i Osby kommun. Stöden har olika fördelningskriterier som föreningar och andra måste följa för att vara berättigade till stödet.

För att kunna söka föreningsstöd måste de allmänna villkoren uppfyllas samt att föreningen årligen ska godkänna och även arbeta med Osby kommuns drogpolicy. Stöden söks genom SmartBook föreningsportalen. För att få tillgång till SmartBook fylls en blankett för samtycke i. Samtyckesblanketten skickas till kultur och fritid som fyller i dina inloggsuppgifter. Samtyckesblanketten, riktlinjer för stöd och föreningsportalen finns under dokument och länkar på denna sida.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan eller inte kan fylla i ansökan på nätet hör av dig till kultur och fritid eller ring kommunens kontaktcenter.

Ansökningsdatum

25 februari

  • Lokalt aktivitetsstöd

25 mars

  • Drift- och hyresstöd
  • Stöd till samlingslokaler, sökes ett år i förväg.
  • Projekt- och arrangemangsstöd
  • Investeringsstöd
  • Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar
  • Verksamhetsstöd för lika möjligheter

25 augusti

  • Aktivitetsstöd
  • Investeringsstöd
  • Projekt- och arrangemangsstöd (även för privatpersoner och andra aktörer)

Observera att handläggning är två månader från sista ansökningsdatumet.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar. Bidraget baseras på en helhetsbedömning utifrån föreningens planerade verksamhet och de övergripande fördelningskriterierna.

Verksamhetsstöd för lika möjligheter

Detta stöd vänder sig till föreningar som driver verksamhet för grupper som i lägre grad deltar i föreningslivet och samhället i övrigt. Det kan också vara att de har särskilda hinder för att ha en aktiv fritid eller vara del av ett socialt sammanhang.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet riktas till verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på antal genomförda aktiviteter för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning. Detta stöd söker föreningarna digitalt i SmartBook. För att kunna göra en digital ansökan måste du vara upplagd som kund och använda Bank-ID. Kontakta osbyfritid@osby.se för att bli inlagd i systemet.

Drift- och hyresstöd

Drift- och hyresstödet kan sökas av föreningar som äger eller hyr en lokal eller anläggning, eller driver anläggningar som ägs av kommunen. Föreningens verksamhet i lokalen ska till övervägande del bestå av verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsvariation. Stödet beräknas utifrån en särskild bedömningsblankett där storlek och nyttjandegrad av lokal anges.

Stöd till samlingslokaler

Stöd till samlingslokaler kan sökas av föreningar som driver föreningsägda samlingslokaler som hålls öppna och tillgängliga för andra föreningar, allmänhet och civilsamhället. Samlingslokaler som finns tillgängliga för boende i de mindre orterna och på landsbygden prioriteras samt lokaler som bidrar till ett brett kulturliv och sociala mötesplatser. Stödet sökes ett år i förväg.

Investeringsstöd

Investeringsstöd kan sökas av alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. Föreningar kan söka stöd för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete. De kan också söka stöd för större underhållsarbeten på anläggningar som ägs av föreningen eller som föreningen driver eller hyr på lång sikt. Investeringen ska i detta fall kunna ses som lös egendom. Föreningen kan ansöka om 70% av invetseringens totala kostnad och ideellt arbete räknas ej.

Föreningar med verksamheter för barn och unga prioriteras liksom arbeten inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning.

Projekt- och arrangemangsstöd

Projekt- och arrangemangsstöd ger föreningar, fria grupperingar och andra aktörer möjlighet att arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Stödet kan även sökas av privatpersoner samt av nystartade föreningar som ett start- och utvecklingsstöd.

Projekt och initiativ som drivs av och för unga mellan 13-25 år prioriteras.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Händer i ring