Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föreningsstöd

Det finns olika stöd att söka för föreningar i Osby kommun. Stöden har olika fördelningskriterier som föreningar och andra måste följa för att vara berättigade till stödet. Stöden söks genom SmartBook föreningsportalen.

Ansökningsdatum

25 februari

  • Aktivitetsstöd

25 mars

  • Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar
  • Verksamhetsstöd för lika möjligheter
  • Drift- och hyresstöd
  • Stöd till samlingslokaler
  • Projekt- och arrangemangsstöd
  • Investeringsstöd

25 augusti

  • Aktivitetsstöd
  • Investeringsstöd
  • Projekt- och arrangemangsstöd

Stöden söks genom SmartBook föreningsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakta osbyfritid@osby.se för registrering av inloggningsuppgifter.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar. Bidraget baseras på en helhetsbedömning utifrån föreningens planerade verksamhet och de övergripande fördelningskriterierna.

Verksamhetsstöd för lika möjligheter

Detta stöd vänder sig till föreningar som driver verksamhet för grupper som i lägre grad deltar i föreningslivet och samhället i övrigt. Det kan också vara att de har särskilda hinder för att ha en aktiv fritid eller vara del av ett socialt sammanhang.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstödet riktas till verksamhet för barn och unga och/eller personer med funktionsnedsättning. Bidraget baseras på antal genomförda aktiviteter för barn och unga samt personer med funktionsvariation. Detta stöd söker föreningarna digitalt på sidan aktivitetskort på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att kunna göra en digital ansökan måste du ha en kod som du får genom att maila osbyfritid@osby.se.

På följande sida finns manual för aktivitetskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på nätet med filmklipp.

Drift- och hyresstöd

Drift- och hyresstödet ges till föreningar som äger eller hyr en lokal eller anläggning, eller driver anläggningar som ägs av kommunen.

Stöd till samlingslokaler

Stöd till samlingslokaler ges till föreningar som driver föreningsägda samlingslokaler som hålls öppna och tillgängliga för andra föreningar, allmänhet och civilsamhället. Samlingslokaler som finns tillgängliga för boende i de mindre orterna och på landsbygden prioriteras samt lokaler som bidrar till ett brett kulturliv och sociala mötesplatser.

Investeringsstöd

Investeringsstöd kan sökas av alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. Föreningar kan söka stöd för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete. De kan också söka stöd för större underhållsarbeten på anläggningar som ägs av föreningen eller som föreningen driver eller hyr på lång sikt. Investeringen ska i detta fall kunna ses som lös egendom.

Föreningar med verksamheter för barn och unga prioriteras liksom arbeten inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning.

Projekt- och arrangemangsstöd

Projekt- och arrangemangsstöd ger föreningar, fria grupperingar och andra aktörer möjlighet att arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Stödet kan även sökas av privatpersoner samt av nystartade föreningar som ett start- och utvecklingsstöd.

Projekt och initiativ som drivs av och för unga mellan 13-25 år prioriteras.