Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Grundläggande vux

Grundläggande vuxenutbildning är för dig som saknar kunskaper motsvarande grundskolenivå eller har otillräckliga kunskaper när det gäller att läsa, skriva och räkna. Här får du kunskaper för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier på gymnasienivå. Du kan kombinera dina studier med arbete eller andra aktiviteter. Du kan läsa i den takt och i den studieform som passar just dig. Vi anpassar utbildningen efter dina förutsättningar. Undervisningen är uppbyggd kring studier i grupp, individuellt lärande med tillgång till lärare och självstudier. Vissa träffar på plats i skolan är obligatoriska. Kontakta gärna studie- och yrkesvägledaren för studieplanering.

Exempelbild

Behörighet

Du är behörig för studier inom grundläggande vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20. Det finns inga krav på förkunskaper, men du ska ha förutsättningar att kunna fullfölja dina studier. Undervisningen är anpassad till vuxna och riktar sig till dig som saknar betyg från grundskolan. Du kanske har kortare utbildning än nio år, behöver repetera något ämne eller behöver behörighet innan du fortsätter med dina studier på gymnasienivå.

Nivåtest

Om det är så att du inte har godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och/eller matematik kan vi erbjuda möjligheten att göra ett nivåtest. För mer information vänligen kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Individuell studieplan

Av den framgår vilka kurser du ska läsa, när de börjar och slutar samt vad ditt studiemål är. Kontakta studie- och yrkesvägledaren vid kursstart för att få ut en kopia på din individuella studieplan.

Grundläggande slutbetyg

Efter godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap har du rätt till ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildningen. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill ha ut ditt grundläggande slutbetyg.

Du väljer själv vilka kurser du ska läsa samt studieform och studietakt, beroende på vilka studiemål du har. I webbansökan kan du bland annat se kursstarter och sista ansökningsdag.

Kurslitteratur

Kom ihåg att köpa kurslitteratur i god tid före kursstart!

Kursutbud

 • Svenska delkurs 1, 2, 3, 4
 • Svenska som andraspråk delkurs 1, 2, 3, 4
 • Engelska delkurs 1, 2, 3, 4
 • Matematik delkurs 1, 2, 3, 4

Studiemedel

Grundläggande vuxenutbildning är CSN-berättigad.

Kontakt

 • Anna-Karin Skoglund
  Lärare - Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  0709-31 80 34
  anna-karin.skoglund@osby.se
 • Miklos Pall
  Lärare - Matematik på grundläggande och gymnasial nivå
  0709-31 80 34
  miklos.pall@osby.se
 • Nina Rask
  Lärare - Engelska på grundnivå
  0709-318034
  nina.rask@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.