Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bidrag, stöd och försäkring

Här hittar du bidrag, stöd och försäkringar du som kommuninvånare kan ta del av.

  • Tilläggsbelopp vid särskilt stöd - Ersättning för stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.
  • Inackorderingsbidrag - För dig som läser på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning och är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
  • Kontant reseersättning - För dig som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Osby kommun.
  • Olycksfallsförsäkring - Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde
Exempelbild