Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontakter för företagare

Här hittar du som företagare, men även andra en lista med kontakter inom flera ämndesområden som hanteras av kommunen.

Företagens A - Ö

Företagens A - Ö är en lista över ämnesområden som hanteras av kommunens olika bolag, förvaltningar med flera. Här kan du till exempel hitta vem som har hand om vad.

Några bra tips:

  • Planera och ta kontakt i god tid.
  • Om du vet vilken avdelning du ska kontakta så använd denna Företagsguide

Vårt mål är nöjda företag!

A

Alkohol - serveringstillstånd:
Miljö och bygg, Alkoholhandläggare,
Telefonnummer: 0479 52 85 71

Anslutningsavgifter, vatten/avlopp:

SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Arkitekt, stadsarkitekt:
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Konsult: 0451‑615 60

Arkitekt, detaljplaner:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479‑52 83 76

Arrende/Avtal, förfrågan om mark:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479‑52 81 23

Asfaltering:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 95

Avfall och sopor:
ÖGRAB
Växel: 044‑790 59 80

Avlopp, kommunalt, problem:
SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Avlopp, kommunalt, nytt:
SBVT
Växel: 010‑211 97 00

Avlopp, enskilt, nytt på ”landet”:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479‑52 84 55
Telefonummer: 0479‑52 85 95

B

Brandfarlig vara, bygglov:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479‑52 82 46
Telefonummer: 0479‑52 82 69

Brandfarlig vara, tillsyn:
Räddningstjänsten
Telefonummer: 0479‑52 81 96

Brandskydd:
Räddningstjänsten
Telefonummer: 0479‑52 81 96

Buller, decibel:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 82 40

Butiksskyltar:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25

Bygganmälan:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25

Bygglov:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25
Telefonummer: 0479-52 82 46

C

Cisterner:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

D

Detaljplan:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 76

Djurhållning:
Länsstyrelsen

E

Elanslutning: E-on

Energirådgivning:
Telefonummer: 0451-26 83 29

Etableringsfrågor:
Telefonummer: 0479-52 82 82 21

F

Fastighetsbildning:
Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering
Telefonummer: 0479-52 81 23

Fastighetschef:
Telefonummer: 0479-52 81 23

Fjärrvärme:
Osby Fjärrvärme
Telefonummer: 0479-41 99 90

Företagsskyltning:
Telefonummer: 0479-52 82 21

Företagsservice:

Telefonummer: 0479-52 82 21

G

Gator:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95


Gatubelysning:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

H

Hälsoskydd (tillsyn):
Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
0479-52 83 45, 0479-52 82 40

Häckar/buskar/träd i tomtgräns:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 81 25

I

Industriavfall:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Industrispår:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Infrastruktur:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Inköpspolicy:
Inköp och upphandling
Telefonummer: 044-775 20 00

K

Kabelvisning:
Telia och/eller e-on, www.kabelvisning.com

Kartor:
Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 56

Kemikalietillsyn:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Kommunikationer:
Mark och Exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

Kommunal upphandling:
Inköp och upphandling
Telefonummer: 044-775 20 00

Källsortering:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Köldmedia:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

L

Lantbruk (tillsyn):
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Livsmedel (tillsyn):
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 54

Lokaler, kommunens fastigheter:
Telefonummer: 0479-52 81 23

Lokaler - lediga:
Telefonummer: 0479-52 832 21

M

Markarrende:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 81 23

Marknadsstånd:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 95

Markupplåtelse, evenemang, fester:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 95

Miljötillsyn industrier:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

Miljöfarlig verksamhet:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

N

Nybyggnadskartor:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 56

Nyetablering - allmänt:
Telefonummer: 0479-52 82 21

Nyföretagande:
Nyföretagarcentrum
Telefonummer: 076-632 55 40

Näringslivsorganisationer:
Telefonummer: 0479-52 82 21

Näringslivsrådet:
Telefonummer: 0479-52 82 21

Näringslivsutveckling
Telefonummer: 0479-52 82 21

O

Ombyggnad:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25

Offentlig upphandling:
Inköp och upphandling
Telefonummer: 044-775 20 00

P

Planfrågor:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 76

R

Renhållning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Riskhantering:
Räddningstjänsten
Telefonummer: 0479-52 81 26

Ritningar, bygglov:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 16

Rivningslov:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25

S

Serveringstillstånd:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479- 52 85 71

Skyltar (reklam, företag):
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 81 25

Slam, tömning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Slam, tömning, förlängt hämtningsintervall:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Snöröjning, gator, parkering:
Samhällsbyggnad, Drift
Telefonummer: 0479-52 80 00

Snöröjning gångbanor, GC-väg:
Samhällsbyggnad, Drift
Telefonummer: 0479-52 80 00

Sophämtning:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Sophämtning: ansökan om dispens
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45

Spel/Lotteritillstånd:
Telefonummer: 0479-52 80 00

Stadsarkitekt:
konsult, Samhällsbyggnad, Miljö och Bygg
Telefonummer: 0451-615 60

T

Tomtmark:
Samhällsbyggnad, Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 81 23

Torghandel:

Samhällsbyggnad Mark och exploatering
Telefonummer: 0479-52 83 95

U

Underhåll - gator:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 95

Upphandling:
Inköp och upphandling
Telefonummer: 044-775 20 00

Utsläpp:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 83 45
Telefonummer: 0479-52 82 40

V

Vatten, anslutningsavgift:
SBVT
Växel: 010-211 97 00

Vatten, kommunalt:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Vattenkvalitet: enskilt, ex. brunn
Miljö-och byggenheten
Telefonummer: 0479-52 84 55

Vattenverk:
Samhällsbyggnad, SBVT
Växel: 010-211 97 00

Värmeanslutning:
Osby Fjärrvärme
Telefonummer: 0479-41 99 90

Värmepumpar:
Miljö och Bygg
Telefonummer: 0479-52 82 40

Å

Återvinningscentraler:
ÖGRAB
Växel: 044-790 59 80

Ö

Översiktsplan:
Samhällsbyggnad
Telefonummer: 0479-52 83 76

Exempelbild