Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Valnämndens preliminära rösträkning

På onsdagen efter valdagen ska valnämnden sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Valnämnden sammanträder


Tid: onsdagen den 14 september 2022

Plats: Fullmäktigesalen

Adress: Köpmannagatan 5, 283 80 Osby

En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna. Dels på kvällen efter att vallokalerna stängt klockan 20.00, dels på onsdagen efter valdagen. Den preliminära rösträkningen kan även fortsätta på torsdagen efter valdagen. Valnämndens sammanträde vid den preliminära rösträkningen är offentligt och allmänheten har rätt att närvara vid rösträkningen. Läs mer om valnämndens preliminära rösträkning på Valmyndighetens hemsida.

Valmyndigheten - Preliminärt valresultat