Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gemensam kraft

Gemensam kraft är ett projekt genom Samordningsförbundet Skåne Nordost i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet riktar sig till personer som idag har ett behov av en anpassad planering med aktiviteter som syftar till att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Projekttiden är 230401 - 260331.

En individuell planering

I Gemensam kraft får varje deltagare en planering som är uppbyggd utifrån sina egna förutsättningarna, denna skapas av deltagaren tillsammans med handläggare och projektmedarbetare. Planeringen kan innehålla individuellt stöd, gruppaktiviteter, studiebesök samt praktik och justeras löpande i takt med deltagarens utveckling. För att delta i projektet behövs en anmälan från handläggare hos Försäkringskassan eller hos Osby kommun.

Personal med bred kompetens

I projektet arbetar socialrådgivare, hälsovägledare, studie- och yrkesvägledare, språkstödjare, handledare samt arbetsmarknadskoordinator. Deltagarna har därför möjlighet till stöd inom flera olika områden beroende på vilka behov som finns. Under gruppaktiviteterna ligger fokus på social samvaro, hälsofrämjande aktiviteter, motivation samt kompetenshöjande insatser kopplat till exempelvis arbetsmarknad, hälsoutveckling, samhälle och språk.

Vetenskaplig grund

Gemensam kraft bedrivs i linje med BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) vilket är den hittills mest omfattande långtidsstudie utförd kring vad det är som gör att personer inom arbetsmarknadsenheter kommer ut i arbete. Studien lyfter fram parallella insatser där jobbfokuserade-, hälsorelaterade-, kompetenshöjande- och sociala aktiviteter används som mest effektiva. Här kan du läsa mer om studien:

Läs mer om BIP.pdf

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer i den bifogade broschyren på denna sida och via Samordningsförbundet Skåne Nordosts hemsida

Gemensam Kraft - SFSNO

Välkommen att kontakta projektledare Zara Evasdotter för frågor och mer information.

E-post: zara.evasdotter@osby.se

Telefon: 070-988 85 70

Grankvistar som satts ihop till ringar som dekoration

I gruppaktiviteterna genomför vi olika aktiviteter, till exempel promenader, mental träning, studiebesök och skapande aktiviteter. I en av de skapande aktiviteterna skapade vi kransar av grankvistar.

Kontakt

 • Zara Evasdotter
  Hälsovägledare
  0479-52 85 70
  zara.evasdotter@osby.se
 • Jennifer Engström
  Enhetschef - Osby kommun Kompetensa
  0479-52 86 98
  jennifer.engstrom@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Personer som håller händer uppåt