Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn- och elevhälsa

I Osby kommun arbetar barn- och elevhälsan för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa. Barn- och elevhälsan bidrar till att skapa goda lärmiljöer och verkar för att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. I enlighet med skollagen tillhandahåller elevhälsan i Osby kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

På förskolorna finns Barnstödsteam som leds av förskolans rektor. Barnstödsteamen har tillgång till specialpedagog och logoped. På varje enskild skola finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har tillgång till skolläkare, psykolog och logoped.

Centrala barn- och elevstödsenheten (CBE) arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen och pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån en helhetssyn. Ett kvalificerat stöd erbjuds för en ökad likvärdighet och måluppfyllelse i kommunen.

CBE:s uppdrag är att fungera som en central barn- och elevhälsoenhet samt att driva utvecklingsarbete inom förskola och skola. CBE arbetar med att stödja verksamheterna i deras arbete för varje barns/elevs rätt till utveckling och lärande. De arbetar också med att bidra till kompetensutveckling och stärka yrkesroller samt att genom skolutvecklingsarbete bidra till metod- och verksamhetsutveckling.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Kontakt

  • Christel Torstensson
    Områdeschef Förskola, Chef Centrala barn & elevstödsenheten, tf. Kulturchef
    0479-52 81 81
    christel.torstensson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.