Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lag om krav på E-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Vad är en E-faktura?

En e-faktura är en faktura som utfärdats, översänts och mottagits i strukturerat elektroniskt format, som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En PDF-faktura anses inte vara en elektronisk faktura.

Lagen träder i kraft 1 april 2019 och innebär att leverantörer till kommunen ska skicka e-faktura under förutsättning att:

  • det kommunen införskaffar omfattas av upphandlingslagstiftningarna oavsett belopp, det vill säga även direktupphandlingar
  • upphandlingen påbörjats 1 april eller därefter
  • kommunen sedan tidigare har e-faktura som ett avtalsvillkor i gällande avtal med leverantören

Undantag från lagen är:

  • röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller
  • skada för säkerhetskänslig verksamhet

Det är kommunen som avgör om undantagen ska tillämpas.

Hur skickar jag som leverantör e-faktura till kommunen?

För dig som idag skickar e-fakturor tar Osby kommun emot e-faktura i ”sve-fakturaformat” eller PEPPOL BIS Billing 3.0 format. Kommunen har Pagero som sin VAN-leverantör och faktura kan skickas mot något av följande Parts ID:

  • Organisationsnummer: 2120000902
  • Momsregistreringsnummer: SE212000090201 eller
  • PEPPOL ID: 0007:2120000902

För dig som idag inte skickar e-fakturor kan kommunens fakturaportal användas. Portalen är kostnadsfri genom att ange projektkod FreePortal_Osbykommun.

Logga in på Pagero - Pagero Online

Om du vill ha mer information om hur du skapar konto och hur du skickar faktura, kontakta upphandling@osby.se.

För dig som har ett affärssystem finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem, kontrollera detta med din systemleverantör. Alternativt kan faktureringstjänster också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare för er som leverantör.

Mer information om e-fakturor hittar du på:

www.digg.se 
www.sfti.se
www.skr.se

Vill du veta mer om lagen om krav på E-faktura?

E-faktura för dig som leverantör - Digg.se