Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utbildning för personer från Ukraina

Nu kan du som är flykting från Ukraina och som ansökt om eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ansöka om att delta i kurserna svenska för invandrare, svenska som andraspråk och svenska genom komvux i Osby kommun. Om du inte bor i Osby tätort kan du också ansöka om busskort för att åka till utbildningen.

Personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan nu ansöka om att delta i kurserna svenska för invandrare, svenska som andraspråk och svenska genom komvux i Osby kommun.

Du som är flykting från Ukraina och omfattas av massflyktsdirektivet är välkommen att lämna din ansökan från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 18 år.

Massflyktsdirektivet gäller:

  • ukrainska medborgare som har bott i Ukraina
  • personer som har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till någon av de två ovanstående.

Här kan du läsa mer och söka till kursen:

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Svenska som andraspråk på gymnasial nivå

Resekort under studietiden

Du som bor i Osby kommun, men på annan ort än Osby, kan ansöka om resekort för att kunna åka mellan hemmet och skolan.

För att ansöka om resekort skickar du ett mail till arbeteochvalfard@osby.se.
I mailet skriver du:

  • Startdatum för dina studier
  • Mellan vilka orter du behöver resa
  • Bifoga en bild på ditt studieintyg eller en printscreen av din sida på IST.
  • Ditt mobilnummer om du har en smartphone och kan ladda ner Skånetrafikens app eller om du vill ha ett resekort.

Resekort eller biljett i mobilen

Om du har en smartphone och lämnar ditt mobilnummer kan du få dina biljetter i Skånetrafikens app i din telefon. Har du ingen smartphone kan du få ett resekort istället, detta hämtas i kommunens kontaktcenter efter att ansökan blivit godkänd.

Appen eller resekortet laddas för 30 dagar i taget och du ska själv skicka ett mail till arbeteochvalfard@osby.se, när det är dags att fylla på för en ny period.

Exempelbild