Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby industripark

Direktanslutning till södra stambanan via ett helt nybyggt industrispår, anslutande riksvägar och närhet till flera hamnar i sydsverige. Detta ger Osby industripark förutsättningar för hållbara transporter och tillväxt för alla som bor, lever och verkar i regionen.

Om Osby industripark

I nordöstra industriområdet i Osby ligger Osby industripark. Ett område med direkt anslutning till Södra stambanan. Under 2018 blev utbyggnaden av industrispåret färdig. Utbyggnaden innebär att det nu finns spår både norr- och söderifrån, som kopplas till stambanan och som går in på området. Växlar har bytts ut och terminalområdet har byggts ut till cirka 10 000 kvadratmeter med ett 245 meter långt dubbelspår. Dessutom finns ett frilastområde och en änd-kaj.


Plats för nyetableringar

Redan nu finns befintliga verksamheter i Osby industripark, med anslutning till och som använder industrispåret. Men utbyggnaden gör att kapaciteten ökar betydligt. I anslutning till terminal och spår finns ledig mark för fler användare och nyetableringar.

Läget är styrkan

Gynnsamt geografiskt läge i Osby kommun, direktanslutning till stambanan, riksväg 23 och 15 och närhet till Europaväg 4 och flera hamnar i Sydsverige. Detta ger Osby industripark möjlighet till snabba och effektiva transporter för företag via järnväg, väg och sjöfart.

Samarbete mellan kommun och Osby Tåg

Osby Tåg är en ekonomisk förening som är samägd av det lokala näringslivet och Osby kommun, med målsättning att:

  • Hantera frågor som gäller logistiklösningar för befintliga företag och nyetableringar i Osby industripark
  • Vara kontaktorgan mellan olika parter i "supply chain"
  • Administrera järnvägstransporter till och från Osby industripark

I Osby Tåg finns kompetens inom transport och logistik. Föreningen samarbetar med järnvägsföretag, hamnar och transportföretag. Osby Tåg ansvarar också för ett gott samarbete mellan kommunen och företagen som finns här.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Osby Tågs hemsida.

Terminalen på industrispåret i Osby

Kontakt vid frågor om etablering

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0479-52 80 00
E-post: samhallsbyggnad@osby.se


Kontakt vid frågor om transporter

Osby Tåg

E-post: info@osbytag.se