Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Om verksamheten

Kommunens verksamhet är organiserad i olika förvaltningar. Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för den löpande verksamheten. För varje verksamhet i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna som beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive förvaltningar.

Här finner ni information om tre av dessa förvaltningar samt kontaktuppgifter till dessa.

Barn och skola

Ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskolan samt barn- och familjenheten.

Utbildning och arbete

Ansvarar för gymnasieskolor, vuxenutbildning, socialtjänstens vuxenenhet (försörjningsstöd, socialpsykiatri och missbruk), budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsenhet, enhet för flyktingsamordning samt boende för ensamkommande barn.

Vård och omsorg

Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso och sjukvård och LSS-verksamheten.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.