Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Individintegrerad daglig verksamhet

Individintegrerad daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär en individuell placering på privata företag, föreningar och kommunala verksamheter. På en individintegrerad arbetsplats arbetar personer med funktionsnedsättningar.

Det individintegrerade arbetet kan vara allt från heltid till ett par halvdagar i veckan. Det anpassas efter var och ens förmåga . Basen är Mellansteget och de andra daglig verksamhetsgrupperna och man kan kombinera veckan med aktiviteter där.

Ett god samverkan finns mellan handikappomsorgen och de arbetsplatser som har individintegrerade platser. I Osby bistår arbetskonsulenten med utformning, inskolning och uppföljning. Besök sker kontinuerligt på arbetsplatsen.

Målsättningen för individintegrerad verksamhet är:

  • att erbjuda meningsfull sysselsättning
  • att hitta arbetsuppgifter och arbetsplatser som är anpassade efter den enskildes önskemål, behov och förutsättningar.
  • att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt och meningsfullt liv
  • att ge möjlighet till delaktighet i arbetslivet och samhället
  • att öka möjligheterna till ett lönearbete
  • Osby kommun har arbetsgivaransvar och de som arbetar inom individintegrerad daglig verksamhet är försäkrade genom kommunens försäkringar.

För närvarande har 25 personer individintegrerad daglig verksamhet.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.