Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts

Barn som går i grundskolan och har långt mellan skolan och hemmet kan ha rätt till skolskjuts

Ni ansöker om skolskjuts via vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts som kommer in under läsåret kan vara upp till 2 veckor.

Skolskjutsinformation med tilldelat färdmedel samt eventuell hållplats och tidtabell publiceras på vårdnadshavareportalen.

All förändring av skolskjutsbehov ska anmälas till skolskjutssamordnaren.

Vem får följa med skolskjutsen? Endast den elev som är berättigad till aktuell skolskjuts får följa med.

Skolskjuts för läsåret 2021-2022

1 mars 2021: Ansökan om skolskjuts öppnar. 
2 maj 2021 Sista ansökningsdag för att garanteras att ansökan behandlas innan skolstart
Skolskjutsbeslut publiceras löpande på vårdnadshavareportalen för elever som ansökt om skolskjuts i tid, dock senast vecka 27.

Ingen handläggning sker under vecka 28-31

Skolstart vecka 33
Skolskjutsinformation med tilldelat färdmedel samt eventuell hållplats och tidtabell publiceras på vårdnadshavareportalen för de elever som tilldelats skolskjuts senast vecka 32.

I mån av plats:
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om förändringar i Skolskjutsreglementet. Förändringarna innebär att det inte längre går att ansöka om en åkning i mån av plats.

Färdvägens längd

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F: 3 km
  • För elev i årskurs 1-3: 3 km
  • För elev i årskurs 4-6: 4 km
  • För elev i årskurs 7-9: 5 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområden.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F: 1,5 km
  • För elev i årskurs 1-3: 1,5 km
  • För elev i årskurs 4-6: 2 km
  • För elev i årskurs 7-9: 2,5 km

Hållplatser och tider

Med hjälp av vår karta kan du få uppgifter om tider och hållplatser för våra grundskolor.
Observera att tiderna är ungefärliga, bussen kör inte den ordinarie rutten om inte alla barn åker, då kommer bussen fram tidigare. Eleverna ska vara ute i god tid och vänta på bussen både till och från skolan.

Karta med hållplatser och tider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Välj grundskola och därefter tur.

Du måste installera Microsoft Silverligt för att kunna se kartan. Observera att installationen kräver att du har administratörsbehörighet på din dator.

Skolskjuts vid val av annan skolenhet

Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering. Om det inte påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt i större utsträckning än det skulle ha gjort vid ordinarie placering, ska kommunen erbjuda eleven skolskjuts om det är möjligt.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Telefonlista till chaufförerna

Buss 1

Jens - 0708-969 922


Buss 2

Pernilla - 0709-694 501


Buss 3

Rolle - 0705-104 718


Buss 4

Lotta - 0705-290 305


Buss 5

Tage - 0702-568 283


Buss 6

Martin - 0734-453 395


Buss 7

Lennart - 0730-319 392

Pierre - 0768-778 935


Buss 8

Kent - 0733-583 001


Buss 9

Lars-Inge - 0768-794 924

Kjell - 0709-709 429


Buss 10

Jörgen - 0706-004 792

Ingemar - 0703-616 795


Buss 11

Glen  - 0725 - 17 89 33