Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn ansöka om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts görs via blanketten ansökan om skolskjutsPDF.

SchemaPDF på vilka dagar barnet/barnen ska åka, ska också skickas in. Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts kan ta upp till 3 veckor. All förändring av skolskjutsbehov ska anmälas till skolskjutssamordnaren.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F: 3 km
  • För elev i årskurs 1-3: 3 km
  • För elev i årskurs 4-6: 4 km
  • För elev i årskurs 7-9: 5 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområden.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F: 1,5 km
  • För elev i årskurs 1-3: 1,5 km
  • För elev i årskurs 4-6: 2 km
  • För elev i årskurs 7-9: 2,5 km

Hållplatser och tider

Med hjälp av vår karta kan du få uppgifter om tider och hållplatser för våra grundskolor.

Karta med hållplatser och tiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Välj grundskola och därefter tur.

Du måste installera Microsoft Silverligt för att kunna se kartan. Observera att installationen kräver att du har administratörsbehörighet på din dator.

Skolskjuts om plats finns

En elev som inte har rätt till skolskjuts, men som bor längs en skolskjutslinje, kan åka med skolskjutsen under förutsättning att alla elever som har rätt till skolskjuts får plats. Ansökan om skolskjuts ska göras av vårdnadshavare. Mer information finns i skolskjutsreglementet.

Skolskjuts vid val av annan skolenhet

Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering. Om det inte påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt i större utsträckning än det skulle ha gjort vid ordinarie placering, ska kommunen erbjuda eleven skolskjuts om det är möjligt.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Telefonlista till chaufförerna

Buss 1, Jens - Tel: 0708-969 922

 

Buss 2, Pernilla - Tel: 0709-694 501

 

Buss 3, Rolle - Tel: 0705-104 718

 

Buss 4, Lotta - Tel: 0705-290 305

 

Buss 5, Lars-Inge - Tel: 0768-794 924

 

Buss 6, Martin - Tel: 0734-453 395

 

Buss 7, Lennart - Tel: 0730-319 392

 

Buss 8, Kent - Tel: 0733-583 001

 

Buss 9, Tage - Tel: 0702-568 283

 

Buss 10, Tel: 0733-583 000