Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts

Barn som går i grundskolan och har långt mellan skolan och hemmet kan ha rätt till skolskjuts

Ni ansöker om skolskjuts via vår E-tjänst som ni hittar under länkar.

Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts som kommer in under läsåret kan vara upp till 2 veckor.

Skolskjutsinformation med tilldelat färdmedel samt eventuell hållplats och tidtabell publiceras på vårdnadshavareportalen.

All förändring av skolskjutsbehov ska anmälas till skolskjutssamordnaren.

Vem får följa med skolskjutsen? Endast den elev som är berättigad till aktuell skolskjuts får följa med.

Skolskjuts för läsåret 2024-2025

Ansökan för skolskjuts är öppen den 11 mars-1 april. Det går fortfarande att ansöka om skolskjuts, men om man inte har ansökt under ansökningsperioden kan inte skolskjuts garanteras till skolstart.
Inför läsåret 2024-2025 meddelas reseinformationen på skolskjutsportalen fredag v 32.
Ansökan under läsåret har 2 veckors handläggningstid.

Osby Kommun har ingen skolskjuts i mån av plats.
Kompisåkning tillåts inte på några av bussarna.

Färdvägens längd

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F: 3 km
  • För elev i årskurs 1-3: 3 km
  • För elev i årskurs 4-6: 4 km
  • För elev i årskurs 7-9: 5 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområden.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i årskurs F: 1,5 km
  • För elev i årskurs 1-3: 1,5 km
  • För elev i årskurs 4-6: 2 km
  • För elev i årskurs 7-9: 2,5 km

Hållplatser och tider

Med hjälp av vår karta kan du få uppgifter om tider och hållplatser för våra grundskolor. Loggar ni in i vårdnadshavarportalen kan ni få upp ert barns skolskjutsschema.
Observera att tiderna är ungefärliga, bussen kör inte den ordinarie rutten om inte alla barn åker, då kommer bussen fram tidigare. Eleverna ska vara ute i god tid och vänta på bussen både till och från skolan.

Karta med hållplatser och tider finns via länk.
Välj grundskola och därefter tur.

Skolskjuts vid val av annan skolenhet

Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering. Om det inte påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt i större utsträckning än det skulle ha gjort vid ordinarie placering, ska kommunen erbjuda eleven skolskjuts om det är möjligt.


Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Telefonlista till chaufförerna

Buss 1

Jens - 0708-969 922


Buss 2

Pernilla - 0709-694 501


Buss 3

Rolle - 0705-104 718


Buss 4

Jörgen - 070-600 47 92


Buss 5

Olle - 070-852 07 02


Buss 6

Martin - 0734-453 395


Buss 7

Monica - 0733-903 323


Buss 8

Kent - 0733-583 001


Buss 9

Lars-Inge (udda vecka) - 0768-794 924

Ingmar (jämn vecka) - 0703-616 795


Buss 10

Pierre - 0768-778 935


Buss 11

Magnus - 0768-839 849


Röke Buss 2

Anders - 0725-255 928


Röke Buss 4

Glenn - 0725-17 89 33


Röke Buss 5

Ronny - 0732-520 939


Röke buss 7 HLM

Stina - 0705-691 334