Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn ansöka om skolskjuts.

Rutterna för läsåret 2018/19 kommer att finnas på kommunens hemsida en vecka innan skolstart.

För att vi ska kunna planera skolskjutsverksamheten för läsåret 2018/2019 behöver vi få in er ansökan till Barn- och skolkontoret senast den 23 mars.

Ansökan om skolskjuts görs via blanketten ansökan om skolskjutsPDF.

SchemaPDF på vilka dagar barnet/barnen ska åka, ska också skickas in. Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts kan ta upp till 3 veckor. All förändring av skolskjutsbehov ska anmälas till skolskjutssamordnaren.

För att en elev ska få skolskjuts ska avståndet från elevens hem till elevens skola vara längre än följande:

  • För elev i åk F: 3 km
  • För elev i åk 1-3: 3 km
  • För elev i åk 4-6: 4 km
  • För elev i åk 7-9: 5 km

Ovanstående gäller utanför tätortsområden.

En elev som åker skolskjuts hämtas vid en bestämd påstigningsplats. Avståndet från elevens hem till denna påstigningsplats ska inte vara längre än följande:

  • För elev i åk F: 1,5 km
  • För elev i åk 1-3: 1,5 km
  • För elev i åk 4-6: 2 km
  • För elev i åk 7-9: 2,5 km

Skolskjuts i mån av plats

En elev som inte har rätt till skolskjuts, men som bor längs en skolskjutslinje, kan åka med skolskjutsen under förutsättning att alla elever utmed linjen som har rätt till skolskjuts får plats. Eleven åker då med skolskjutsen i mån av plats, ansökan om skolskjuts ska göras av vårdnadshavare. Mer information finns i skolskjutsreglementet.

Skolskjuts vid val av annan skolenhet

Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en annan skolenhet än den kommunen erbjuder som förstahandsplacering. I det fall kommunen har möjlighet att erbjuda skolskjuts till elev som valt annan enhet utan att detta påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt i större utsträckning än det skulle ha gjort vid ordinarie placering skall kommunen erbjuda eleven skolskjuts även i detta fall.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Telefonlista till chaufförerna

Buss 1, Jens - Tel: 0708-969 922

Rutt 1, 11, 12, 13, 14

Buss 2, Pernilla - Tel: 0709-694 501

Rutt 2, 21, 22, 23, 24

Buss 3, Rolle - Tel: 0705-104 718

Rutt 3, 31, 32, 33, 34

Buss 4, Lotta - Tel: 0705-290 305

Rutt 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Buss 5, Lars-Inge - Tel: 0768-794 924

Rutt 5, 51, 52

Buss 6, Martin - Tel: 0734-453 395

Rutt 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Buss 7, Kent - Tel: 0730-319 392

Rutt 7, 71,  72, 73, 74, 75, 76

Buss 8, Lennart - Tel: 0733-583 001

Rutt 8, 81, 82, 83, 84, 85

Buss 9, Tage - Tel: 0702-568 283

Rutt 9, 91, 96

Buss 10, Tel: 0733-583 000

Rutt 10, 173, 182, 183, 184