Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Buller

Buller anses idag vara det mest utbredda miljöproblemet och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person.

Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvens-sammansättning spelar förstås också en stor roll.

Skillnaden i ljudtrycksvariation mellan det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta, och det starkaste ljud vi kan utsättas för, utan att örat skadas, är mer än en million gånger. För att slippa ange ljudtrycksnivån med 7 siffriga tal, används en logaritmisk skala, dB skalan. På dB- skalan anges hörtröskeln till 0 dB. En annan fördel med dB skalan, är att den bättre motsvarar hur vi uppfattar skillnader i ljudstyrka. En fördubbling av ljudtrycksnivån innebär en ökning med 3 dB. För att vi ska uppleva att ljudstyrkan fördubblas krävs en ökning av ljudtrycksnivån med 10 dB. Detta oberoende av var på skalan man börjar.

För att begränsa bullerstörningarna i samhället finns riktvärde för vilka ljudnivåer som är acceptabla för olika störningskällor. 

Den som känner sig störd bör först själv försöka komma till rätta med problemen genom att ta kontakt med den som stör.

Öra med öronplugg