Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bygganmälan

Vissa byggarbeten kräver inte bygglov, men är ändå anmälningspliktiga. Om du har gjort en bygganmälan får du inte påbörja arbetet förrän du har fått startbesked.

När behövs en bygganmälan?

Exempel på åtgärder som kräver bygganmälan

 • Ändringar som berör en byggnads bärande konstruktion, eller som avsevärt påverkar dess planlösning.
 • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnaden.
 • Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomten.
 • Anslutning till kommunalt vatten eller avlopp.
 • Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandeintresse.
 • Underhåll av värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Rivning.
 • Uppförande av Attefallshus.
 • Tillbyggnader enligt Attefallsreglerna.
 • Byte av bränsleslag.
 • Åtgärd som gör att farligt avfall uppkommer.

Bygganmälan görs för att miljö- och byggnämnden ska ta ställning till hur omfattande kontrollplanen behöver vara.

Om du är det minsta osäker på vilka regler som gäller för just dina byggplaner kan du kontakta oss för hjälp och vägledning.

Anmäl din byggåtgärd

Bygganmälan görs via e-tjänst. Klicka på knappen Gör bygganmälan för att komma till e-tjänsten. De vanligaste åtgärderna som kräver bygganmälan är "Installation eller väsentlig ändring av eldstad" och "Anmälan enligt attefallsregler".

Gör bygganmälan

Du kan även att göra bygganmälan via blankett. För att få blanketten hemskickad kontaktar du Osby kommuns kontaktcenter på 0479-52 80 00.

Blankett bygganmälan Pdf, 575 kB.

Det här ska anmälan innehålla:

Beskrivning

Projektet ska redovisas i en enkel beskrivning. Beskrivningens omfattning får naturligtvis anpassas till projektets svårighetsgrad, i enkla fall är huvudsakliga materialval och kulör tillräckligt.

Planritning

Måttsatt ritning som utvisar byggnadens planlösning, rummens användningssätt och hur man kommer in i byggnaden. Skala 1:100.

I vissa fall kan även en situationsplan eller en fasadritning krävas.

Konstruktionsritning

Ritning som utvisar byggnadens bärande konstruktioner, till exempel grundläggning, bärande väggar och takstolar. I enkla fall räcker det med principskisser där dimensionerna anges.

Installationsritningar

Ritningar som utvisar de installationer som avses att utföras i byggnaden och på tomtmarken, till exempel ventilationssystem, värmesysten och vatten- och avloppssystem.

Kontrollplan

För att att få ett startbesked på ditt byggarbete behöver du lämna in ett förslag på en kontrollplan. Exempel på en enkel kontrollplan hittar du under rubriken Dokument på sidan.

Byggherren upprättar förslag till kontrollplan.

Kontrollplan och kontrollansvarig


Invänta startbesked

Innan du påbörjar åtgärden måste du ha fått ett startbesked. Det räcker inte med att din ansökan är godkänd.

Handläggningstid

En bygganmälan handläggs löpande. Normalt svarar vi dig inom en till två veckor. När vi har fått in kompletta handlingar tar handläggningen runt fyra veckor.

Vi vill understryka att handläggningstiden beror på hur utförliga uppgifterna om byggnadsarbetena är redan vid anmälan. En tydlig redovisning av projektet minskar behovet av att kräva in särskilda redovisningar i efterhand. På så sätt kan du undvika att handläggningen fördröjs.

Kontakt

 • Miljö & Bygg
  miljobygg@osby.se
  0479- 52 80 00
  miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.