Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Olycksfallsförsäkring

Osby kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde enligt Försäkringsavtal olycksfall. Du kan se vilket försäkringsskydd ditt barn omfattas av genom att läsa försäkringsavtalet under rubriken Dokument.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar. Skadeanmälan ska göras via Länsförsäkringars hemsida, klicka på anmäl skada - person.
    Telefonummer till Länsförsäkringar 0451-489 00.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Länsförsäkringar kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Länsförsäkringars hemsida eller via e-post skador.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se.
    Efter bekräftelse från Länsförsäkringar kan beställning av taxiresor göras.