Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

VA-plan

För att uppnå en hållbar vatten-, avlopps och dagvattenförsörjning i en kommun krävs en strategisk och långsiktig planering.

Denna VA-plan utgår ifrån beslutad VA-strategi och långsiktig investeringsplan och förtydligar var kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut.

I februari 2017 antog Osby kommun VA-strategin "Det livsviktiga vattnet".
VA-strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp på hur VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang.

Förslag till ny Vattentjänstplan

Tillsammans med Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) har vi tagit fram ett förslag till ny Vattentjänstplan för Osby kommun. Vattentjänstplanen är en långsiktig planering för hur behovet av våra allmänna vattentjänster ska tillgodoses, det vill säga vårt vatten och avlopp. Samråd- och granskningsperioden är mellan 1 -31 augusti 2023, då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Vattentjänstplanen ska även redovisa för hur våra kommunala anläggningar och dess funktioner kopplat till vatten och avlopp ska säkras för att klara framtida skyfall. Vattentjänstplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men ska vara vägledande för kommunens efterföljande planering.

Läs förslaget till ny Vattentjänstplan Pdf, 1001 kB.

Utsikt över sjö med vass

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.