Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Besvär av hund och katt

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som krävs för att de inte ska orsaka skador och besvär. Detta enligt 1 § i Lagen om tillsyn över hund och katt.

Exempel på besvär

Exempel på besvär kan vara när katter förorenar sandlådor och andra lekplatser i bostadsområden. En hund som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur får inte vara lös utomhus. Den ska i så fall hållas inom ett område som är inhägnat och som utomstående inte har tillträde till.

I jaktlagen sägs bland annat att du ska ha full kontroll på din hund i alla situationer och miljöer så att hunden inte kan drivas eller förfölja vilt. Detta gäller när hunden inte används vid jakt.

Frågor och svar

Riskerar min katt att avlivas?

En katt som kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne (enligt Lagen om tillsyn av hund och katt). Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. En tam katt bör dock antas ha ett hem. Men för att minska risken att din katt råkar illa ut bör den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara chipmärkt/öronmärk.

Vilka skador kan min katt orsaka?

De skador eller besvär som katter kan orsaka är till exempel

  • skador på planteringar
  • föroreningar i rabatter och sandlådor
  • repor på parkerade bilar
  • sönderklösta dynor
  • katthår på uteplatser
  • intrång i byggnader genom öppna fönster eller dörrar

Kan min katt vara ett besvär för hälsan?

Ett besvär för människors hälsa är enligt miljöbalken "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och egendomsskador kan aldrig räknas som ett sådant besvär. Däremot kan ständiga problem med att katter förorenar barnens sandlådor eller att de går in i bostäder och orsakar allergiska reaktioner betraktas som besvär för människors hälsa.

Hur kan jag förhindra att min katt stör andra?

Lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.

Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Detta gäller även hankatter som genom luktmarkeringar och oväsen kan störa omgivningen. Tala med dina grannar om du har en utekatt. Framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.

Hur gör jag om jag har problem med andras katter?

Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon. Det är inte du som är störd utan kattägaren som har skyldighet att vidta åtgärder. Om du ändå vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katten och kanske testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker. Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren. Om problemen trots ansträngningarna finns kvar kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Kom ihåg att katten gör nytta genom att hålla nere mängden av vissa gnagare, som också kan upplevas som ett problem.

Två hundar
Exempelbild