Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hemtjänst och övrigt stöd i hemmet

Hemtjänstens insatser syftar till att öka möjligheterna att bo kvar i det ordinära boendet. Annan hjälp i hemmet kan bestå av hemsjukvård, förebyggande hembesök, trygghetslarm och fixartjänster.

Hemtjänst

Hemtjänstens insatser syftar till att öka möjligheterna att bo kvar i det ordinära boendet. Hemtjänsten omfattar hjälp i hemmet, matdistribution och trygghetslarm. Insatser i hemmet ges efter behov och bedöms i varje enskilt fall.

Det är biståndshandläggarna som tillsammans med dig kommer fram till vilken hjälp du behöver och vad du själv kan klara. Insatserna ska utföras enligt ett rehabiliterande synsätt, som innebär hjälp till självhjälp. Enskilda personer ska få stöd att utveckla sin egen förmåga. Målet är att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra biståndshandläggare för frågor och ansökan.

Avgiften för hemtjänst är beroende av hjälpens omfattning och inkomst.

Kontakt

Hemsjukvård

Hemsjukvården ser till att människor som inte klarar att besöka vårdcentralen kan få hjälp av en sjuksköterska i hemmet. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och består av distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Har du några frågor att ställa om hemsjukvården är du välkommen att vända dig till:

Kontakt:

 • Hemsjukvården för boende i Osby-Visseltofta-Killeberg-Loshult
  Distriktssköterska: Telefon 0479 - 52 84 13
 • Hemsjukvården för boende i Lönsboda/Hökön
  Distrikssköterska: Telefon 0479 - 52 84 47

Övrig kontakt:

 • Anette Lööw - enhetschef hemsjukvård ordinärt boende
  E-post: anette.loow@osby.se
  Telefonnummer: 0479- 52 84 10
 • Yvonne Vestblom - enhetschef hemsjukvård vård - och omsorgsboende
  E-post: yvonne.vestblom@osby.se
  Telefonnummer: 0479-52 82 82
 • Inger Andersson - MAS/Verksamhetsutvecklare
  E-post: inger.andersson@osby.se
  Telefonummmer: 0479-52 83 00

Fixartjänst

Fixartjänsten finns till för dig som är 70 år eller äldre, och bor hemma. Genom tjänsten kan du få hjälp med enklare sysslor i hemmet. Syftet är att öka tryggheten och att minska risken för fallolyckor. Det kostar inget använda fixartjänsten, men du står själv för materialet som behövs till arbetet.

Det här kan en fixare hjälpa dig med

 • Sätta upp lampor och tavlor
 • Byta glödlampa
 • Byta gardiner
 • Kontrollera brandvarnare och montera upp brandvarnare
 • Pumpa rullstol och rullatordäck
 • Hämta mindre saker från vind och källarförråd

Det här kan inte en fixare hjälpa dig med

 • Arbete som kräver yrkeskompetens, exempelvis el, vvs, byta dörrlås
 • Arbetsuppgifter som erbjuds av hemtjänsten
 • Fönsterputsning
 • Flytthjälp
 • Utomhusarbete som trädgårdsskötsel, snöskottning, klippa gräs, plantering.

Boka en fixare

För att boka en fixare kontaktar du Osby kommun på 0479 – 52 80 00. Arbetet utförs på tisdagar under vecka 5 - 24 och 34 - 50. Varje uppdrag får maximalt ta en timme per hushåll och månad.

Förebyggande hembesök

Sedan hösten 2006 finns en uppsökande verksamhet riktad mot invånare som är 77 år och äldre.

Syftet med verksamheten är:

 • att skapa kontakt med den enskilde genom att erbjuda hembesök med samtal kring vardagen.
 • upptäcka behov av hjälpinsatser.
 • ge uppmuntran, råd och stöd, som kan underlätta den enskildes vardag.
 • stödja i kontakterna med övriga yrkeskategorier, både inom kommunal verksamhet och utanför.
 • ge information om vilka hjälpinsatser och aktiviteter, som finns inom kommunen och hos frivilliga organisationer.

Målet är att:

 • ge ökad medvetenhet om hur man bibehåller en god hälsa.
 • skapa trygghet.
 • alla ska veta vart man vänder sig, när behov av hjälp/stöd uppstår.

Det är distriktssköterskor med flerårig erfarenhet av yrket som arbetar med uppsökande verksamhet. Vid besöket samtalar de om det som känns viktigt för den enskilde samtidigt som de går igenom ett formulär, som innehåller frågor från flera områden såsom:

 • förebyggande av fallolyckor (som är en viktig del för bevarad hälsa)
 • vardagsaktiviteter
 • kost och motion
 • hälsotillstånd
 • syn och hörsel
 • med mera

Frågeformuläret skapar också en grund för framtiden. Kommunen har ingått ett samarbete med Högskolan i Kristianstad, som hjälper till att ta fram rapporter och annan information. På så sätt hoppas vi kunna lyfta upp de behov som finns bland våra äldre och skapa underlag för politiska beslut. Det material som skickas till Högskolan är naturligtvis avidentifierat så rapporterna innehåller inga personliga uppgifter.

Om du läser detta och är 77 år eller äldre och bor i Osby kommun - håll utkik efter vår inbjudan. Om du redan haft besök hoppas vi att mötet var positivt för dig. Vi kommer att erbjuda fler besök framöver. Vi erbjuder under besöket att kolla blodtryck och ta ett tum-EKG.

Kontakt:

 • Anette Lööw - enhteschef hemsjukvård ordinärtboende
  E-post: anette.loow@osby.se
  Telefonnummer: 0479-52 84 10

Trygghetslarm

Efter bedömning av biståndshandläggare kan du få ett trygghetslarm installerat i ditt hem. Via larmet kan du vid alla tider på dygnet kontakta larmcentralen som ser till att du får hjälp. Larmet är personligt och du ska alltid bära det med dig. Kostnaden för insatsen baseras på ett avgiftsbeslut utifrån dina ekonomiska förhållanden.

I samband med att du ansöker om att få ett trygghetslarm lämnar du ditt medgivande till att en nyckelgömma installeras i lägenhetsdörr eller på annat lämpligt sätt.

Har du frågor gällande ansökan om trygghetslarm vänd dig till någon av våra biståndshandläggare.

Har du frågor gällande larmets funktioner, vänd dig till larmansvarig

Riktlinjer och policy Trygghetslarm Pdf, 236 kB.

Trygg Hemgång

Om du har behov av utökade insatser efter din sjukhusvistelse kan du efter en bedömning få hjälp i hemmet av oss. Vi möter upp dig redan när du kommer hem och planerar tillsammans med dig vad du behöver stöd och hjälp med. Det kan exempelvis vara rehabilitering, läkemedelshantering, såromläggningar, personlig omvårdnad och hjälp vid matsituationer.

I arbetslaget ingår undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. De utgår från vardagsrutiner och livskvalitet, ser möjligheter och skapar lösningar. Med vårdtagaren och närståendes delaktighet arbetar de för att stärka vårdtagarens självständighet genom bland annat rehabilitering. Om teamet bedömer att behovet av omvårdnad inte kan tillgodoses i hemmet är vårdtagaren garanterad korttidsplats i kommunen och får då utökade insatser i hemmet till korttidsbeslut kan verkställas.

Insatsen är avgiftsbelagd enligt gällande taxa. Mer information kan du få av biståndshandläggare i samband med din ansökan.

Kontakt:

Telefontider: Måndag-Fredag: 08.00-16.00

Osby: Undersköterskor: 0709-88 85 72 Enhetschef: 0479-52 86 15

Lönsboda: Undersköterskor: 0709-88 85 07 Enhetschef: 0479-52 84 45

Osby kommuns växel: 0479-52 80 00

Intervju med Sonja Holmgren

Sonja Holmgren berättar om sina goda erfarenheter av Trygg Hemgång i Osby.