Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klimatarbete

Osby kommun har en ambition att minska miljöbelastningen genom ett strategiskt miljömålsarbete. Här hittar du bland annat information om kommunens klimat- och energiplan.

Klimat- och energiplan

Klimat- och energiplanen innehåller mål som ska styra kommunens klimatarbete fram till år 2030. Ett av målen är att kommunen ska bli helt fossilbränslefri. Dessutom ska koldioxidutsläppen minska med 80 procent jämfört med år 1990, och produktionen av el från solceller öka till 5 procent av behovet av elektricitet i kommunen. Planen höjer ribban för kommunens klimatarbete - tillsammans kan vi skapa en hållbar kommun med nästkommande generationer i åtanke.

Tyck till om planen!

Klimat- och energiplanen är ute för samråd till och med den 31 augusti 2021. Det innebär att du som invånare kan lämna synpunkter och anmärkningar som beaktas av samhällsbyggnadsnämnden.

Synpunkterna ska skickas in skriftligen med namn och adress. Handlingen ska ha inkommit senast den 31 augusti via e-post till samhallsbyggnad@osby.se eller via brev till Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby. Ange Dnr SBN/2021:112 i mejlet eller brevet.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.