Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Psykolog

Centralt placerad skolpsykolog i Osby kommun är en del av förskolans- och grundskolans Centrala barn- och elevstödsenhet. Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Skolpsykologen erbjuder stöd till kommunens förskolor och skolor.

Skolpsykologen deltar i skolornas Elevhälsoteam (EHT) för att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, bidra med sin kunskap om risk-och skyddsfaktorer för hälsa, lärande och utveckling. Även konsultation och utbildning där det finns behov samt handledning av personalgrupper för ett bredare perspektiv inom förskola/skola.

Skolpsykologens uppdrag är även att genomföra psykologiska utredningar inför prövning av mottagande i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola samt även enklare bedömningar av elevernas kognitiva förmåga där remisskriterierna till annan vårdgivare krävs.

Skolpsykologen genomför inte det som faller inom Barn-och ungdomspsykiatrins uppdrag på specialistnivå, vilket avses övriga utredningar och diagnostik, bedömningar, behandlingar och vård till barn och ungdomar.

Aktuella ärende till skolpsykologen skickar skolornas rektorer in via e-tjänsten för ansökan om stödinsatser från centrala barn och elevstödsenheten

Kontakt

  • Anton Hofer
    Skolpsykolog
    0479 - 52 84 26
    anton.hofer@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.