Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolval inför förskoleklass

Vårdnadshavare till barn i Osby kommun som ska börja i förskoleklass ska göra ett skolval. Skolvalet  för barn som ska börja i förskoleklassen hösten 2024 pågår under perioden 29 januari - 19 februari 2024.

Skolvalet gör du på vår webbportal för ansökan.

Du behöver e-legitimation/bank-id

Du behöver ha e-legitimation/bank-id för att säkerställa din identitet. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation/bank-id. Uppdatera också din mejladress i webbportalen så att du inte går miste om information som skickas ut.

Så här ansöker du

Ansökan görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta ansökan i webbportalen för skolval, förskola, fritidshem. Om den inte blir bekräftad inom angiven svarstid räknas valet som ogiltigt.

Antagningsprinciper

Kommunen placerar eleverna enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Om antalet sökande till en skola är fler än antalet platser görs urval utifrån upptagningsområden och närhetsprincipen. Detta kan innebära att barnet inte alltid blir placerad på den skolan som ligger närmast hemmet.

Regler för skolskjuts beskrivs i kommunens skolskjutsreglemente, läs mer om skolskjuts

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss omgående.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.