Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barngruppen Spiran

FamiljeHuset erbjuder gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år. Spiran utgår från CAP-modellen (Children Are People too).

Vad är Spiran?

Gruppen är ett stödprogram för barn 7 - 12 år som har levt eller lever i en familj där någon vuxen har en känslomässig sjukdom. Med känslomässig sjukdom menas psykisk ohälsa, våld, svåra
separationer och alkohol- eller drogberoende.  Gruppen träffas en gång per vecka under en termin. I materialet ingår olika teman och övningar där man pratar, leker, ritar och läser sagor. Man har även rollspel och lär sig att slappna av.

I gruppen har vi tystnadsplikt och det vi pratar om kommer inte att användas i andra sammanhang.

Vad kan Spiran ge barnen?

Det är inte ovanligt att barn i familjer med en känslomässig sjukdom tror att de är ensamma om sina upplevelser. Ibland tar de på sig skulden för det som händer i familjen. Att delta i barngruppen Spiran kan därför ge barnen mycket hjälp!

  • Tillfälle att träffa andra barn med liknande erfarenheter.
  • Barnen får lära sig att förstå och uttrycka sina känslor.
  • Redskap för att förstå och hantera det dagliga livet.
  • En möjlighet att bli medvetna om sig själva och sina behov.
  • Möjlighet att skapa nya relationer.
  • Barnen avlastas från skuld.

Välkommen att kontakta FamiljeHuset om du är intresserad av Spiran och vill veta mer!

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild