Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stadsplanering

Kommunen ansvarar för framställande av översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa planer och andra strategiska dokument ligger till grund för den fysiska miljön. Alla planer är offentliga handlingar där du som medborgare har möjlighet att påverka när de nya planerna tas fram.

Torg med människor som minglar, äter glass eller sitter på stol under parasoll

Översiktsplanen för Osby kommun antogs 2024. Översiktsplanen visar övergripande hur marken är tänkt att användas och vilka utvecklingsstrategier kommunen har för området. En översiktsplan är inte juridiskt bindande till skillnad från en detaljplan. Detaljplanerna reglerar i detalj vad som får byggas och hur det får byggas.