Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Byggsanktionsavgifter

Du som utför en byggåtgärd är skyldig att följa plan- och bygglagen (PBL). Följer du inte lagen kan du bli skyldig att betala en så kallad byggsanktionsavgift.

En av de vanligaste överträdelserna av PBL är att man börjar bygga utan att ha ansökt om bygglov eller gjort en bygganmälan. Ett annat exempel på en överträdelse är att påbörja byggåtgärden innan man har fått sitt startbesked.

I plan- och byggförordningen, kapitel 9, anges vilka överträdelser som kan ge byggsanktionsavgift och hur dessa avgifter ska räknas fram.

Kontakt

  • Miljö & Bygg
    miljobygg@osby.se
    0479- 52 80 00
    miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.