Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning syftar till att ge eleven neutral och opartisk vägledning och stöd i sin process att utforska sina intressen, möjligheter och framtida studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren har specialistkompetens inom området och har en central roll.

Studie- och yrkesorientering är HELA skolans uppdrag och innefattar all personal. Den lyfts in i undervisningen, genom informationsinsatser, vägledning och genom samarbete skola-näringsliv.

I årskurs 8 genomför vi en informationsvecka som innebär att olika branscher och företag kommer till eleverna i skolan. Vi går också ut på flera olika studiebesök i närområdet. Under två dagar jobbar eleverna i grupper där de ska komma på en företagsidé, göra ett collage och sedan marknadsföra sin idé inför en jury.

Via det entreprenöriella lärandet får eleverna kontinuerligt en naturlig kontakt mellan skolan och det omgivande samhället.

Alla elever i årskurs 8 och årskurs 9 erbjuds ett eller flera individuella vägledningssamtal för att starta upp och bearbeta tankarna kring framtiden och gymnasievalet. I årskurs 9 åker vi gemensamt på gymnasiemässan och yrkesmässan.

De kunskaper du som elev behöver för att kunna göra ett väl genomtänkt gymnasieval är:

 • Kunskaper om dig själv (Styrkor, intressen, personlighet)
 • Kunskaper om alternativen (Vilka möjligheter finns det).

På gymnasieinfos hemsida kan du titta på filmer om de olika ymnasieprogrammen och på skanegy.se finns all tänkbar information om gymnasievalet. Länkarna hittar du under rubriken Länkar på denna sida.

Kontakt

 • Peter Nord
  Studie-och yrkesvägledare
  0709-31 82 81
  peter.nord@osby.se
 • Malin Forsberg
  Studie- och yrkesvägledare
  0709-31 81 54
  malin.forsberg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.