Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Natur

Osby kommun har en vacker och omväxlande natur med vida skogar, myrar och blänkande sjöar. I naturvårdsplanen finns utpekat särskilt skyddsvärda områden. Vi har även flera Natura 2000-områden och naturreservat, bland annat det kommunala naturreservat Näset vid Osbysjön.

Två kajaker på sjön

Ta en tur på Skåneleden eller sätt kanoten i vattnet och glid ut på nya äventyr! Tänk på att allemansrätten medför både rättigheter och skyldigheter. Inte störa, inte förstöra!

Läs om våra skyddade naturområden samt Osby kommuns naturvårdsplan under rubriken "Dokument".

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.