Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vårdnad, boende, umgänge

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans hittar lösningar som är bra för barnen. I samarbetssamtal kan ni få hjälp att diskutera frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Att skiljas när man har barn

Det är alltid domstolen som beslutar om skilsmässa. Är båda makarna överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om bara en vill skiljas får den personen ansöka om skilsmässa ensam. Domstolen har blanketter för ansökan om äktenskapsskillnad.

Betänketid

Om ni/du har hemmavarande barn under 16 år (dina, din makes eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst ett år. Under betänketiden är ni fortfarande gifta. Ni kan välja om ni vill bo tillsammans eller på skilda håll. Det är alltid bra om föräldrarna är överens om de praktiska frågorna under betänketiden, till exempel hos vem barnet ska bo. Kan man inte komma överens så kan domstolen besluta om vad som ska gälla under betänketiden. När sex månader har gått ska man meddela tingsrätten om man vill fullfölja skilsmässan. Har tingsrätten inte hört av makarna inom ett år efter det att ansökan gjordes avskriver domstolen ärendet.

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar beslutar tillsammans om var barnet ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska vara. Om föräldrarna inte är överens kan ni vända er till familjerätten som kan erbjuda samarbetssamtal. Domstolen lägger sig som regel inte i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge eller underhåll om inte någon av föräldrarna begär det.

Vad betyder begreppen vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som handlar om beslutanderätten om barnet. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. De är barnets företrädare oberoende om de bor ihop eller inte. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket eller i samband med bekräftelsen. Hur vårdnaden ser ut påverkar i sig inte umgängesfrågan. Barnet har umgängesrätt med den andra föräldern även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller separerar.

Boende

Om föräldrarna inte bor tillsammans kan barnet bo antingen huvudsakligen hos en av dem eller växelvis hos båda föräldrarna. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan bara vara folkbokfört hos en av föräldrarna även om barnet bor växelvis.

Umgänge

Det är båda föräldrarnas ansvar att värna om att barnet har ett umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas. Det är viktigt att det planeras så att det passar barnet. Umgänget kan därför förändras allt efter barnets ålder, avstånd mellan föräldrar med mera.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild