Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lotteriverksamhet

Behöver din förening en extra inkomstkälla? Här finns all information ni behöver om lotterier.

Lotterier har länge varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i spellagen och spelförordningen. För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. Hos kommunen ansöker föreningen endast för registreringslotterier, en registrering ska avse en viss tid som är högst fem år. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Steg för steg

  • Föreningens styrelse tar beslut om lotteri i sin förening
  • Föreningens styrelse utser en lotteriföreståndare
  • Ansökan görs via E-tjänst, länk till den finns på denna sida

Ansökan om lotteritillstånd

Handlingar som ska bifogas tillsammans med föreningens ansökan är:

  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • Protokoll från styrelsemötet där föreningen bestämt att hålla lotterier samt vem som är lotteriföreståndare

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för en kontrollant som är utsedd av kommunen.
Redovisning ska ske inom två månader efter avslutat lotteri.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild