Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Brandfarliga och explosiva varor

Att hantera brandfarliga och explosiva varor innebär alltid en risk. På grund av detta finns det regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarlig och explosiv vara på ett säkert sätt. Oavsett vilken mängd som hanteras finns krav på att dessa regelverk ska följas. Om större mängder hanteras kan det dessutom vara så att tillstånd krävs enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Ansökningar om tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor hanteras av räddningstjänsten i Hässleholms kommun, som Osby kommun har avtal med.

Tillståndshandläggningen är avgiftsbaserad.

Undantag från tillståndsplikt

I tabellen nedan kan man urläsa den maximala mängden brandfarlig vara som får hanteras utan tillstånd. Mängden beror på typ av brandfarlig vara och typ av hantering.

Tillståndspliktig mängd

Hantering

Volym (liter)


Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 C upp till och med 100 C 1)

Yrkesmässig 2) publik verksamhet

Inomhus : 2

Utomhus 3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus 4)

1000

3000

3000

50 000

Icke yrkesmässig hantering 5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000 

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljormed flampunkt 55-60 C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättning arr även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus anses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering.

För hantering av explosiv vara krävs oftast tillstånd, med några undantag för bland annat mindre mängd av fyrverkerier eller ammunition till skjutvapen.

Om du är osäker på om du behöver tillstånd eller inte är du välkommen att höra av dig till Räddningstjänsten. Det går också att läsa mer på msb.se.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.