Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens ekonomi

Vill du veta vad du får för dina skattepengar och hur kommunens ekonomi ser ut? Här hittar du information om budget, årsredovisning taxor , skattesatser med mera. Du kan också hitta statistik och jämförelser med andra kommuner.

Om kommunens ekonomi

Det ekonomiska tillståndet är avgörande för hur Osby kommun kan klara de uppgifter som invånarna förväntar sig av sin kommun inom verksamheter som skola, vård och omsorg. Uppdraget är att ha en hög kvalitet i ekonomistyrningen i syfte att uppnå en ekonomi som ger en långsiktig ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning.

Osby kommun har inom en överskådlig tid haft en ekonomi i balans, en stabil ekonomisk utveckling och en god kontroll över kostnaderna. I Osby kommun arbetar vi aktivt för att öka andelen elektroniska fakturor från våra leverantörer. Detta ställs också som krav i våra upphandlingar. Läs mer om detta i dokumentet Om elektroniska fakturor i Osby kommun Pdf, 130 kB..

För statistik och jämförelse med andra kommuner rekommenderas Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och Räkenskapssammandraget från SCB (Statistiska centralbyrån).


Budget och flerårsplan är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. I budgeten framgår också budgetramar för respektive nämnds investeringar. Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsmål utifrån god ekonomisk hushållning och finansiella mål.

Kommunfullmäktige fastställer budgeten i november för kommande år. Varje nämnd fastställer sin egen internbudget och egna mål utifrån de ramar och mål som fullmäktige beslutat.

Ta del av budgeten/flerårsplanen på länken under Dokument. Du kan även hitta äldre budgetar och flerårsplaner där. Vill du ha tillgång till budgetar äldre än tre år, vänligen kontakta ekonomiavdelningen.

Dokument

I kommunalskatten ingår förutom skatt till Osby kommun även regionskatten. Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

  • Kommunen: 22,81 %
  • Region: 11,18 %
  • Kyrkoavgift: 1,29 %

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Fakturauppgifter

Organisationsnummer: 212000-0902 Bankgiro: 281-6809
Fakturaadress:
Osby kommun
Box 114
283 22 Osby

Exempelbild