Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunal hälso- och sjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för personer som:

 • bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats
 • bor i bostad med särskild service enligt LSS
 • vistas i dagverksamhet
 • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Patientsäkerhetsberättelser

Kontakt

 • Andriette Näslund
  Områdeschef - Hälsa, Sjukvård och Boende
  0709-31 82 80
  andriette.naslund@osby.se
 • Inger Andersson
  MAS / verksamhetsutvecklare
  0479 -52 83 00
  inger.andersson@osby.se
 • Yvonne Vestblom
  Enhetschef, Solhem
  0479-52 82 82
  yvonne.vestblom@osby.se
 • Anette Lööw
  Enhetschef sjuksköterskor
  0479 - 52 84 10
  anette.loow@osby.se
 • Elin Lennartsson
  Tillförordnad enhetschef Rehabpersonal
  0479 - 52 83 03
  elin.lennartsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.