Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunal hälso- och sjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för personer som:

  • bor i vård- och omsorgsboende eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse 2020 Pdf, 763 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse 2019 Pdf, 861 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse 2018 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse 2017 Pdf, 308 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse 2016 Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse 2015 Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.

Kompetensgrupp kognitiv vård

Länk till information om kompetensgrupp kognitiv vård Pdf, 87 kB.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.