Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stöd och omsorg

Vi som arbetar i kommunen vill att alla som bor i Osby har det bra.

Vi ger vård, stöd och omsorg till människorna som bor i Osby kommun

Det vi kallar för vård, stöd och omsorg

är till exempel stöd till människor som är gamla

eller har någon funktionsnedsättning.

Äldreomsorgen

Det finns en avdelning i kommunen som kallas för äldreomsorgen.

Äldreomsorgen ger stöd och service

till människor som är gamla.

Här är exempel på hjälp man kan få:

  • Trygghetslarm
  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Korttidsboende

Så får du kontakt med äldreomsorgen

Om du vill veta mer om äldreomsorgen

ska du ringa till kommunen.

Telefonnumret till kommunens växel är: 0479-52 80 00

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och service från kommunen.

Det finns lagar som bestämmer

vad kommunen ska göra

för att ge stöd och service till människor med funktionsnedsättning.

Den viktigaste lagen är LSS.

Kontakt med handikappomsorgen

Om du vill veta mer om handikappomsorgen

ska du ringa till kommunen.

Telefonnumret till kommunens växel är: 0479-52 80 00