Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föreningsliv

I Osby kommun finns ett fantastiskt föreningsliv med cirka 200 registrerade föreningar. Merparten av invånarna är engagerade i någon förening och det finns aktiviteter inom många olika intresseområden. Verksamheten för ungdomar är stor och många ovärderliga ledare ställer upp på sin fritid vilket ser till att föreningsintresset fortlever och utvecklas.

Nyheter

Sök föreningsstöd senast 25/8!

Nu är det dags att söka lokalt aktivitetsstöd, investeringsstöd samt projekt och arrangemangsstöd. Ansök senast 25/8. Läs mer om föreningsstöd.

Statligt stödpaket kan nu sökas av kultur- och idrottsföreningar!

Kulturföreningar kan ansöka om stöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av Covid 19länk till annan webbplats. Ansök senast 11-13/5!

Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.länk till annan webbplats Ansök senast 15/5!

Sommarevenemang och -aktiviteter

Vi är medvetna om att det finns en stor osäkerhet kring hur sommaren kommer se ut. I enlighet med rådande restriktioner vill vi dock försöka se möjligheter till att bedriva aktiviteter utomhus under sommaren i mindre grupper och hjälpa er att nå ut med info.

Har ni någon aktivitet planerad under juni-augusti får ni gärna skicka in informationen via vårt formulärlänk till annan webbplats så skickar vi ut infon i våra kanaler. Kanske har ni planerat om, gjort någon aktivitet digital eller har andra aktiviteter planerade som fungerar under rådande omständigheter.

Hör gärna av er om ni har några frågor.

Inget statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2020

Tidigare har föreningar kunnat söka bidrag för aktiviteter på sommarlovet, som är gratis och riktar sig till barn mellan 6 och 15 år. Detta har varit möjligt eftersom Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen har fördelat ett statsbidrag till Sveriges kommuner.  I år har inte regeringen haft med detta statsbidrag och Socialstyrelsen kommer alltså inte att dela ut statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter till kommunerna. Det innebär tyvärr att föreningar inte kan söka bidrag för sommarlovsaktiviteter från Osby kommun år 2020.

Nytt stöd på grund av covid-19

Nu kan föreningar söka stöd från RF-SISU Skåne för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Läs mer om nytt stöd för anpassad träning under coronakrisen-Skånelänk till annan webbplats.

Föreningarnas behov av stöd kartläggs

Föreningslivet påverkas av Covid-19 och nu kartläggs föreningarnas behov av stöd .

Ett brev har skickats ut till kommunens föreningar med en frågeställning gällande hur respektive förening påverkas.

Rörelsekul

Rörelsekul är inställt tillsvidare på grund av Covid-19.

Vi planerar för en fortsättning hösten 2020.

Minnesanteckningar föreningsträff

Här kommer minnesanteckningar från föreningsträffen den 20200303PDF

Stort tack till alla er som deltog under denna kväll!

Sök projektstöd hos RF Sisu

Projektstöd if anläggning finns att söka inom följande områden:

stöd till aktivitetsytor, mindre projekt eller större projekt

stöd till energi- och miljöprojekt

stöd till renoveringsprojekt

stöd till säkerhetsprojekt

stöd till utrustning för Parasport

Läs mer om projektstöd if anläggningPDF

Utbildning Rörelseförståelse 24/3 - INSTÄLLD tillsvidare

Tyvärr måste vi flytta fram utbildningen i Röresleförståelse tilsvidare. Vi återkommer med ett nytt datum till er som anmällt er.

Vi har tagit beslutet med tanke på rådande läge gällande Corona-viruset och att den praktiska delen av utbildningen innebär full kroppskontakt.

Det går bra att göra en intresseanmällan inför nästa datum.

För mer info och anmälan PDF

Anmällan till alexander.fridlund@rfsisu.se

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Händer och fötter i en ring