Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föreningsliv

I Osby kommun finns ett fantastiskt föreningsliv med cirka 155 registrerade föreningar. Merparten av invånarna är engagerade i någon förening och det finns aktiviteter inom många olika intresseområden. Verksamheten för ungdomar är stor och många ovärderliga ledare ställer upp på sin fritid vilket ser till att föreningsintresset fortlever och utvecklas.

Nyheter

Slutrapport Föreningsmässan

I oktober 2018 genomfördes en Föreningsmässa i Osbys sim och sporthall. I slutrapportenPDF går det att läsa hur många som kom, vilka som var med och om det finns ett intresse att genomföra det igen.

Förslag till utegym färdigt

Sedan en tid tillbaka har en grupp studenter från Malmö Universitet arbetat med ett förslag till utegym vid idrottsplatsen i Osby. I förundersökningenPDF presenteras detta förslag.

Minnesanteckningar föreningsmötet den 24 september 2018

Här finns korta minnesanteckningarPDF om vad som togs upp på föreningsmötet. Vid frågor kontakta Fritids- och folkhälsoutvecklaren eller Kulturutvecklaren.

Nytt boknings-, stödsystem och föreningsregister

Kultur och fritid har från och med juni 2018 ett nytt system som handlägger lokalbokningar, ansökningar till stöden och föreningsregistret. Systemet heter SmartBook. För att kunna komma in i systemet samt registrera er förening behöver Kultur och Fritid godkännande att era uppgifter finns med genom en blankett till systemet SmartbookPDF. Blanketten skickas till osbyfritid@osby.se alternativt lämnas in i hos Kultur och Fritid. När uppgifterna är inlämnade och registrerade kan de personer som har lämnat sina uppgifter logga in.

Hälsa

Under hösten 2018 och våren 2019 arbetar Osby Kultur och fritid med temat hälsa. Många faktorer påverkar hur vi mår och i Kultur och fritids verksamheter och vårt rika föreningsliv finns flera sociala mötesplatser som är viktiga för välmåendet. I evenemangskalendern hittar du aktiviteter som påverkar hälsan positivt på olika sätt, allt från kreativt skapande till fysisk aktivitet. Glöm inte att utnyttja det rika föreningslivet!

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Händer och fötter i en ring