Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föreningsliv

I Osby kommun finns ett fantastiskt föreningsliv med cirka 155 registrerade föreningar. Merparten av invånarna är engagerade i någon förening och det finns aktiviteter inom många olika intresseområden. Ungdomsverksamheten är stor och många ovärderliga ledare ställer upp på sin fritid vilket borgar för att föreningsintresset fortlever och utvecklas.

Nyheter

Anläggningsmöte för föreningar i Osby kommun

Under detta möte kommer vi att arbeta med två områden.

  1. Genomgång av nya lokalbokningssystemet och föreningens roll i att ändra och boka lokaler i systemet.
  2. Träningstider för hösten 2018 och våren 2019 kommer att fastställas.

Innan mötet behöver er förening skicka in önskemål som träningstider. Utifrån era önskemål kommer vi ta fram ett schemaförslag som presenteras vid mötet. Detta schemaförslag diskuteras tills föreningarna, skolan och kultur och fritid är överens. OBS sista dagen att skicka in underlaget/önskemål om tider är: 15 April 2018. Dessa skickas till fredrik.johnsson@osby.se

Efter mötet läggs schemat in i det nya bokningssystemet och övriga tider blir öppna för övriga föreningar och allmänheten att boka. Föreningen kommer sedan själv ha möjlighet att göra mindre ändringar i det nya systemet.

Vänligen observera att föreningar som inte medverkar eller skickar in önskemål om tider innan mötet kommer enbart ha möjlighet att boka strötider på samma premisser som allmänhet och övriga föreningar.

I år kommer vi att hålla två möten en i Osby och en i Lönsboda. Föreningen väljer att gå på det möte i den ort som den lokalen de hyr ligger i.

Lönsboda den 7 maj Medborgarhuset klockan 18-19.30

Osby den 9 maj Biblioteket klockan 18-19.30

VÄLKOMMEN!

 Ny bokningssystem på gång

Nu är Kultur och Fritid på gång att införa en ny boknings- och bidragssystem.

Detta kommer att innebära för föreningar att de kan ändra och avboka sina tider själva. Samt boka direkt i systemet för ströbokningar. I förläggningen kommer föreningarna även kunna söka bidrag och signera dem digitalt.

Schemabokningarna i anläggningarna kommer fortfarande Kultur och Fritid att fastställa och föreningarna kommer själva få göra eventuella ändringar inom sina egna tider.

Genomgång av systemet för föreningar kommer att komma under sen våren och detta kommer i samband med mötet angående schemaläggning av anläggningarna.

Mer information om införandet kommer löpande.

Kärlek

Under våren arbetar osby kultur med temat kärlek under parollen Jag dig, ousby. temat kommer bland annat att synas i konsthallen där vi arrangerar två olika samlings utställningar. Titeln är en historisk koppling då man fram till början av 1900-talet skrev ”ousby”; därefter blev Osby den officiella stavningen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.