Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föreningsliv

I Osby kommun finns ett fantastiskt föreningsliv med cirka 200 registrerade föreningar. Merparten av invånarna är engagerade i någon förening och det finns aktiviteter inom många olika intresseområden. Verksamheten för ungdomar är stor och många ovärderliga ledare ställer upp på sin fritid vilket ser till att föreningsintresset fortlever och utvecklas.

Nyheter

Rörelsekul nystart

Planering för en uppstart av rörelsekul utomhus är i gång

Vi söker nu gymnasieelever som är intresserade av att vara ledare

Utbildning för Rörelsekul-ledarePDF anordnas den 31/3

Föreningsträff våren 2021

Vårens föreningsträff sker digitalt den 16/3 klockan 18-19.30

Anmälan senast 9/3 till osbyfritid@osby.se

Ange mailadress för digital anslutning via teams. Föreningars önskemål kring innehåll på träffen motages tacksamt.

Varmt välkomna!

Corona-restriktioner

Information om aktuella åtgärder inom kultur- och fritidsverksamheten och övrig relevant information som rör föreningar och evenemang finns under länkar.

Fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar återupptaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuella åtgärder gällande föreningar och evenemanglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Extra föreningsstöd i samband med pandemin

Läs mer om ansökan och övriga åtgärder som kommunen vidtagit under länkar.

Extra föreningsstöd i samband med pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök stöd för allmänna samlingslokaler hos Boverket senast 16/11

Läs mer och ansök på länken nedan

Det är även utlovat en ny omgång inför 2021 med 50 miljoner från Kulturdepartementet. Håll gärna utkik på deras hemsida och på Boverkets hemsida.

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---organisationsbidrag/länk till annan webbplats

Föreningsträff hösten 2020

På grund av rådande restriktioner ställdes höstens föreningsträff tyvärr in. Här nedan kan ni ta del av viktig och aktuell föreningsinformation för hösten 2020. Vi hoppas nu på en träff under våren 2021!

Föreningsinformation hösten 2020PDF

Sök projekt- och arrangemangsstöd senast 1/12!

Det finns nu möjlighet att söka projekt- och arrangemangsstöd! Läs mer info i länken nedan. Ansökan behöver komma in senast 1/12 men projektet/arrangemanget kan genomföras under 2021. Projekt och arrangemang planerade efter rådande restriktioner prioriteras. Hör gärna av er till kultur och fritid vid frågor.

Projekt- och arrangemangsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

osbyfritid@osby.se

Sök bidrag på Sparbanksstiftelsen senast 27/11!

Sparbanksstiftelsen har öppnat upp för en bidragsperiod som heter Föreningsstödet. Det är ett extra bidrag till alla föreningar i Osby kommun som har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Det handlar inte bara om idrottsföreningar utan även annan barn- och ungdomsverksamhet. Det kan vara exempelvis scouter eller kulturföreningar.

Länk för mer information och ansökan finner ni här nedan.

https://www.sparbankenskane.se/samhallsengagemang/projekt-och-initiativ/foreningsstodet0.htmllänk till annan webbplats

Nätverksträff för unga ledare

Har ni unga ledare i er idrottsförening? Då vill vi tipsa om nätverksträff för unga ledare (16-25 år) i Kristianstad den 21/10

På träffen bjuds det på mat och en inspirationsföreläsning med Jim Thuresson. Det kommer anordnas en kort workshop med fokus på en större dag under 2021 som RF-SISU Skåne kommer anordna för Unga ledare. Läs mer om nätverksträffen nedan.

Barnidrottskonvent Kristianstad.PDF

Inkludera fler i föreningslivet

Välkommen på webbutbildningen inkludera fler i föreningslivet den 22/10 kl 16-18. Utbildningen är kostnadsfri och sker i samarbete mellan Osby kommun och projeketet Plats för engagemang.

Projektet Plats för engagemang har varit verksamt i nordöstra Skåne sedan 2018 och jobbat för att öka nyanländas delaktighet i föreningslivet genom olika informations- och stödinsatser (bl.a. har över 950 nyanlända deltagit i informationsträffar om svenskt föreningsliv). 2020 har varit ett tufft år, inte minst för föreningslivet, men vi hoppas att ni vill blicka framåt lite genom att lyfta frågan om hur er förening kan inkludera fler målgrupper!

Inkludera fler i föreningslivetPDF

Kostnadsfri workshop

Nu erbjuder vi föreningar en workshop på tema bemötande. Mer info och anmällan finns här:

Workshop tema bemötandePDF

Föreningsträff 3/11 kl 18-20!

Välkommen på höstens föreningsträff som kommer ske i främsta hand digitalt på grund av rådande restriktioner. Mer info och anmällan hittar ni här nedan.

Föreningsträff hösten 2020PDF

Sök föreningsstöd senast 25/8!

Nu är det dags att söka lokalt aktivitetsstöd, investeringsstöd samt projekt och arrangemangsstöd. Ansök senast 25/8. Läs mer omföreningstöden här:

föreningsstöd.

Statligt stödpaket kan nu sökas av kultur- och idrottsföreningar!

Kulturföreningar kan ansöka om stöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av Covid-19. Ansök senast 11-13/5!

Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Ansöka senast 15/5!

Länkar för ansökan hittar ni här:

slänk till annan webbplatstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av Covid-19länk till annan webbplats.

kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen.länk till annan webbplats

Sommarevenemang och -aktiviteter

Vi är medvetna om att det finns en stor osäkerhet kring hur sommaren kommer se ut. I enlighet med rådande restriktioner vill vi dock försöka se möjligheter till att bedriva aktiviteter utomhus under sommaren i mindre grupper och hjälpa er att nå ut med info.

Har ni någon aktivitet planerad under juni-augusti får ni gärna skicka in informationen via vårt formulär så skickar vi ut infon i våra kanaler. Kanske har ni planerat om, gjort någon aktivitet digital eller har ni andra aktiviteter planerade som fungerar under rådande omständigheter

Hör gärna av er om ni har några frågor.

Formulär för anmälan av evenemang och aktiviteter hittar ni här:

formulärlänk till annan webbplats

Inget statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2020

Tidigare har föreningar kunnat söka bidrag för aktiviteter på sommarlovet, som är gratis och riktar sig till barn mellan 6 och 15 år. Detta har varit möjligt eftersom Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen har fördelat ett statsbidrag till Sveriges kommuner.  I år har inte regeringen haft med detta statsbidrag och Socialstyrelsen kommer alltså inte att dela ut statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter till kommunerna. Det innebär tyvärr att föreningar inte kan söka bidrag för sommarlovsaktiviteter från Osby kommun år 2020.

Nytt stöd på grund av covid-19

Nu kan föreningar söka stöd från RF-SISU Skåne för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Läs mer om stödet här:

nytt stöd för anpassad träning under coronakrisen-Skånelänk till annan webbplats.

Rörelsekul

Rörelsekul är inställt tillsvidare på grund av Covid-19.

Vi planerar för en fortsättning så snart som möjligt.

Minnesanteckningar föreningsträff

Vi vill rikta ett stot tack till alla som deltog under vårens föreningträff!

För er som inte hade möjlighet att delta kan ni läsa minnesnateckningarna här nedan.

Minnesanteckningar från föreningsträffen den 20200303PDF

Sök projektstöd hos RF Sisu

Projektstöd if anläggning finns att söka inom följande områden:

stöd till aktivitetsytor, mindre projekt eller större projekt

stöd till energi- och miljöprojekt

stöd till renoveringsprojekt

stöd till säkerhetsprojekt

stöd till utrustning för Parasport

Här kan ni läsa mer om de olika projektstöden.

Projektstöd if anläggningPDF

Utbildning Rörelseförståelse 24/3 - INSTÄLLD tillsvidare

Tyvärr måste vi flytta fram utbildningen i Röresleförståelse tilsvidare. Vi återkommer med ett nytt datum till er som anmällt er.

Vi har tagit beslutet med tanke på rådande läge gällande Corona-viruset och att den praktiska delen av utbildningen innebär full kroppskontakt.

Det går bra att göra en intresseanmällan inför nästa datum här.

Info och anmälan PDF


Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Händer och fötter i en ring