Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Överförmyndare

En god man eller förvaltare träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter. Föräldrar som är vårdnadshavare för sina barn är även barnets förmyndare. Förmyndare företräder sina barn när det gäller ekonomiska frågor.

Samlingsnamnet på dem som har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare är ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga.

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Överförmyndare i samverkan

För att höja kvalitén och öka tillgängligheten i verksamheten har Osby, Hörby, Höör och Östra Göinge kommuner valt att samverka inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli placerat i Höörs kommunhus. Kansliet omfattar 5,2 handläggare samt administrativa resurser och servar den gemensamma Överförmyndarnämnden i Hörby och Höör samt Överförmyndarna i Osby och Östra Göinge.

Överförmyndarverksamheten i Höör hjälper dig som bor i Osby, Hörby, Höör och Östra Göinge kommun med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten kan bland annat hjälpa till med ansökningar om ställföreträdare, utreda klagomål, uttag från överförmyndarspärrade konton, samtycke vid försäljning av fast egendom och arvskifte. Du är även varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar som rör ställföreträdarskap.

E-tjänster och blanketter på Höörs kommuns hemsida

All information om överförmyndarverksamheten samt blanketter och e-tjänster finns på Höörs kommuns hemsida:

God man, förvaltare, förmyndare - Höörs kommun

Blanketter — Höörs kommun

Utbildningsschema för ställföreträdare — Höörs kommun

Kontakt

 • Mats Ernstsson
  Överförmyndare
  0479-52 83 40
  0709-31 83 40
  mats.ernstsson@osby.se
 • Lennart Hansson
  Överförmyndare, ersättare
  070-931 80 70
  lennart.hansson@osby.se
 • Överförmyndare - Kansli
  041-328 130
  Telefontid: måndag, onsdag och torsdag klockan 10.00-12.00.
  overformyndaren@hoor.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.