Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Detaljplaner

Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Ny detaljplan, eller ändring av detaljplan, kan upprättas av kommunen.

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, exempelvis när ny sammanhållen bybyggelse ska uppföras eller en reglering behöver ske i ett sammanhang när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera ska utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen. En laga kraft vunnen detaljplan är juridiskt bindande.

Detaljplaner som vunnit laga kraft går att begära ut genom att kontakta kommunen.

Planprogram

För del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1

Samrådsperiod: 2019-06-28 - 2019-08-09
Syfte: Utreda möjligheterna att visa på förslag inför planarbetet.

Missiv planprogram Pdf, 277 kB, öppnas i nytt fönster.
Planprogram Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Upphävande av tomtindelning

Osby

Örnen m.fl

Samrådsperiod: 2020-12-14 - 2020-12-27
Missiv samråd Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta tomtindelning Örnen m. fl Öppnas i nytt fönster.

Tången 10 och 11

Samrådsperiod: 2019-02-27 - 2019-03-19

Missiv samråd Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta tomtindelning Tången 10 och 11 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Pågående detaljplanarbete

Lönsboda

Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62
Samrådsperiod: 2021-08-26 - 2021-09-15
Syfte: Medge byggnation av ett nytt äldreboende.
Samrådsmissiv Pdf, 277 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 387 kB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat

Del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1
Samrådsperiod: 2021-08-26 - 2021-09-15
Syfte: Medge byggnation av en ny skola samt ge möjlighet till idrottsanläggningar.
Samrådsmissiv Pdf, 277 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat
Planpil granskning inringat
Planpil granskning inringat


Loshult

Del av Loshult 3:13

Samrådsperiod: 2020-09-26 - 2020-10-16
Syfte: Medge bostadsändamål för att tillskapa nya villatomter i Loshult

Samrådsmissiv Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 379 kB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat


Killeberg

Planpil granskning inringat


Osby

Del av Osby 193:1 och del av Barnvagnen 1 samt Spånten 4
Samrådsperiod: 2021-08-26 - 2021-09-15
Syfte: Medge byggnation av en ny ishall.
Samrådsmissiv Pdf, 277 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 460 kB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat
Planpil med Samråd inrongat

 

Del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1

Samrådsperiod: 2020-12-11 - 2021-01-08
Syfte: Medge handel, kontor och verksamhetsmöjligheter

Samrådsmissiv Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 359 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med Samråd inrongat
Planpil granskning inringat
Planpil med antagande inringat

Laga kraftvunna planer

Tandläkaren 1

Laga kraft: 2020-04-29
Syfte: Komplettera befintlig detaljplan med bostadsändamål
Plankarta Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Planpil med laga kraft inringat

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild