Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Serveringstillstånd

För att få servera eller sälja spritdrycker, starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat behövs ett serveringstillstånd, enligt Alkohollagens 8 kapitel 1 §.

Ansökan

Det krävs ett tillstånd oavsett om man driver en restaurang eller om man ska ha ett tillfälligt arrangemang som vänder sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker kunna visa att han eller hon är personligt och ekonomiskt lämplig. Den som söker ska vara ekonomiskt skötsam, ha kunskaper i alkohollagstiftningen och inte vara misstänkt eller dömd för brott.

Lämplighetsprövningen gäller både det bolag eller den förening som söker tillståndet och de personer som ingår i bolagets ledning samt andra personer som har betydande inflytande i verksamheten.

Med ekonomisk lämplighet menas bland annat att man har betalat skatter och avgifter i tid och skött bokföringen på ett korrekt sätt. Saker som kan påverka den ekonomiska lämpligheten negativt är till exempel tidigare konkurs, skatteskulder och/eller ett mönster av upprepade betalningsuppmaningar från Skatteverket. Man ska även på ett tydligt sätt kunna visa hur man har finansierat sitt inköp av restaurangverksamheten. Det betyder att man med skriftlig dokumentation ska visa pengarnas ursprung och att kapitalet anskaffats på ett lagligt sätt.

Mat och kökskrav

För ett stadigvarande serveringstillstånd krävs att serveringsstället har ett eget kök samt tillhandahåller ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden. Med varierat utbud avses ett flertal förrätter, huvudrätter och efterrätter.

Tänk på att köket enligt alkohollagen måste erbjuda en varierad meny fram till klockan 23.00 om man ska kunna fortsätta att servera alkohol. Först därefter är det tillåtet att minska utbudet till ett begränsat antal enklare rätter. Enklare rätter kan vara till exempel kalla rätter eller färdiga rätter som värms i mikrovågsugn. Erbjuder man gästerna väldigt enkla rätter som till exempel nachos eller panpizza ska det finnas fler än två alternativ. Erbjuds gästerna mer matiga rätter kan det räcka med två alternativ. Matutbudet ska alltid marknadsföras på ett för gästen tydligt sätt.

Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske: den ska bland annat vara brandsäker och ha ett lämpligt antal sittplatser.

Kommunen ska också alltid bedöma om alkoholserveringen kan medföra problem med oordning och onykterhet och om den kan innebära en särskild risk för människors hälsa.

Kunskapsprov

För att visa att man har kunskaper i alkohollagen måste man skriva ett kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Provet skriver man hos kommunen efter att man har ansökt om serveringstillstånd. Provet finns tillgängligt på olika språk och kan även läsas upp för provskrivaren.

Handläggning

Det är den som söker om serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter tillståndsenheten behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Som ett tillägg till bestämmelserna i alkohollagen, har Osby kommun tagit fram riktlinjer för serveringstillstånd, riktlinjerna finner du till höger på denna sida. Kontaktuppgifter till handläggarna finns till höger på denna sida.

Handläggningstider

Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett, det vill säga alla bilagor kommit in:

  • Stadigvarande serveringstillstånd 2 månader.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1 månad.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 2 veckor.

Vad som är av stor vikt för sökande är att avgiften ska vara betald till Osby kommun innan arbetet med handläggning av tillstånd påbörjas.