Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så styrs Osby kommun

Osby kommun och våra verksamheter styrs av mål och regler, policy, riktlinjer, planer, stadgar och andra beslutade dokument. Här har vi samlat alla författningar och styrdokument som styr kommunens arbete. Du hittar bland annat nämndernas reglementen och delegeringsordningar, taxor och våra policydokument.

Osby kommuns vision

Vi har en gemensam och långsiktig vision som pekar ut en färdriktning för samhällsutvecklingen i Osby kommun. Visionen antogs i juni 2016 och gäller fortfarande. Osby kommuns vision är: På spåret och naturligt nära.

Här kan du läsa mer om vår vision.

Politisk styrning och verksamhetsstyrning

Politisk styrning handlar om att styra organisationen så att den politiska viljan får genomslag. För att styra kommunens verksamheter har de förtroendevalda beslutat om en styrmodell.

Här kan du läsa hela styrmodellen. Pdf, 328 kB.

Budgetprocessen

Varje år fattar de förtroendevalda politikerna beslut om hur de ska fördela pengarna till kommunens nämnder kommande år och vilka målområden och investeringar som de särskilt vill prioritera. Vi följer upp ekonomin och budget sex gånger om året.

Här kan du läsa om hur vi tar fram mål, budget och följer upp ekonomin.

 

Exempelbild