Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Om kommunens verksamhet

Här hittar du information om Osby kommun, vår politiska organisation, förvaltningsorganisation och hur du kan påverka.

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Vissa verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av våra förtroendevalda politiker.

För att hantera allt detta krävs en organisation med anställd personal. Vad som ska göras beslutas av våra förtroendevalda politiker, som representerar oss invånare. De förtroendevalda väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Politisk organisation

Osby kommuns politiska organisation styrs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och fem nämnder.

Kommunen har ett politiskt minoritetsstyre bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Det finns en heltids- och en deltidsarvoderade (90 %) politiker i kommunen som är ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen.

  • Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelse, Lotte Melin 100 % (C), 100 procent
  • Oppositionsråd och vice ordförande i kommunstyrelse, Daniel Landin (S), 90 procent.

Kommundirektör

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommundirektören har övergripande ansvar för samtliga verksamheter i kommunen.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.