Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Samhällsbyggnad

Förvatlningen Samhällsbyggnad lyder under kommunstyrelsen och tillsyns- och myndighetsnämnden. I en kommun pågår det ständigt arbete med att utveckla tätorter och landsbyggd. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar allt från de stora långsiktiga och strategiska planerna ner till hur ett visst område ska användas och skötsel av till exempel gator och grönområden.

Ansvarsområden

  • Miljö- och byggenheten
  • Mark- exploaterings- och driftsenheten
  • Kultur- och fritidsenheten
  • Turismfrågor
  • Räddningstjänsten
  • Energi- och klimatfrågor   

För kontaktuppgifter till de olika verksamheterna inom Samhällsbyggnadsförvaltningen gå till kontaktsidan för Samhällsbyggnad

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.