Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hygienlokaler

Miljö- och byggförvaltningen har tillsyn över alla lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling.

Om du bedriver hygienisk yrkesmässig behandling som kan inebära en riskför blodsmitta genom användning av stickande/skärande verktygdsmitta måste detta anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Tänk på att lämna in anmälan i god tid, senast sex veckor innan du planerar att starta.

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Den nya lagen innebär att även andra verksamheter där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta omfattas. Detta kan bland annat gälla barberare som använder rakkniv, öronhåltagning och nagelsalonger som använder rakblad eller andra stickande/skärande verktyg.

Är du osäker om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt hör av dig till Miljö- och byggförvaltningen.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

  • Bassängbad
  • Solarium
  • Akupunktur
  • Piercing
  • Tatuering
  • Fotvård

Vid anmälan tas en anmälningsavgift enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Om du startar en anmälningspliktig verksamhet utan att anmäla kan det leda till miljösanktionsavgift. Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet. Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

Verksamheter utan anmälningsplikt

Hygieniska behandlingar som inte innebär någon risk för blodsmitta har ingen formell anmälningsplikt men omfattas ändå av miljö- och byggförvaltningens tillsyn. Det är därför viktigt att man meddelar kommunen om man startar eller övertar en sådan verksamhet.

Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt:

Hårvård
Skönhetsbehandling och hudvård
Massage
Naprapati och kiropraktik

Egenkontroll

Verksamheter som bedriver hygienisk, yrkesmässig behandling ska ha en fungerande egenkontroll med rutiner för till exempel städning, hygien och underhåll av lokaler. Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas endast av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll och behöver inte ha en skriftlig sådan.

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter omfattas av Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och ska ha en skriftligt dokumenterad egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är främst att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra problem för hälsan. Egenkontrollen ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Information från socialstyrelsen:

Senaste version av SOSFS 2006:4 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet - Socialstyrelsen

Egenkontroll - Socialstyrelsen