Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Häckar, buskar och träd

Du som är fastighetsägare har ansvar för att det är fri sikt vid din tomts utfarter och vid korsningar. Växtlighet ska inte skymma skyltar eller försvåra framkomlighet för trafikanter och fotgängare. På denna sida har vi samlat information om vad som gäller för dig som har tomt intill en gata, utfart eller en hörntomt.

Växlighet utanför tomter

Om du ser träd, buskar, häckar eller annan växlighet som skymmer sikten eller försvårar framkomligheten som står på kommunens mark utanför tomter kan du felanmäla detta via vår e-tjänst.

E-tjänst: Synpunkter och felanmälan

Har du tomt intill en gata?

Se till att häckar och buskar inte växer ut över gångbanor, cykelbanor och körbanor. Vägskyltar och vägmärken får inte heller skymmas av växligheten. Om stora buskar och trädgrenar hänger ut från tomten ska finns fri höjd så att trafikanter och fotgängare kan passera under.

Den fria höjden ska vara:

  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelbana
  • 4,6 meter över körbana

Har du en utfart mot en gata?

Om du har en utfart mot en gata får inte växtlighet, staket eller plank vara högre än 0,8 meter inom en sikttriangel på 2,5 meter vid utfarten. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Har du en hörntomt?

Gränsar din tomt till en korsning får häckar, buskar och växlighet inte vara högre än 0,8 meter från trottoaren eller gatunivån. Det gäller från 10 meter före och efter korsningen.

Plantera intill en gata

För att bibehålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Funderar du på att plantera intill tomtgränsen ska du tänka på att:

  • Häckar och mindre buskar bör planteras minst 0,6 meter in på tomten.
  • Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter in på tomten.
Illustration på hur höga och nära häckar, träd, buskar och staket som ligger intill en gata.

Illustrationsbild av vilka avstånd och höjder som gäller. Inom de gula markeringarna på kartan får buskage, staket och liknande vara max 80 cm högt.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild