Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Energi- och klimatrådgivning

Har du frågor om byte av värmesystem, solceller eller vilka stöd som finns att söka? Då kan du kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare. Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och teknikneutral.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen vänder sig till privatpersoner, små och medelstora företag samt till organisationer och föreningar.

Det enklaste sättet att nå energi- och klimatrådgivaren är via telefon 0451 - 26 83 29 eller via e-post caroline.wendel@hassleholm.se.

Vid behov görs platsbesök hos företag och föreningar, men hembesök görs inte hos privatpersoner. Energi- och klimatrådgivaren deltar även i olika evenemang som handlar om energi och klimat.

Tips för en smartare energianvändning!

Besök gärna de skånska kommunala energi- och klimatrådgivarnas gemensamma hemsida för information och tips kring din energianvändning. De har även en gemensam Facebook-sida, där de publicerar tips och information om olika aktiviteter.

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne på Facebook