Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Energi- och klimatrådgivning

Osby kommun har en ambition att minska miljöbelastningen genom ett strategiskt miljömålsarbete.

Ansvarsområde

I Osby kommun ligger ansvaret för miljö- och naturvårdsfrågor på Samhällsbyggnad, där även miljö- och byggenheten ingår. På Samhällsbyggnad arbetar vi med miljömålsarbete och miljöstategiska frågor inom bland annat natur, energi, klimat, kemikalier och transporter.

På miljö- och byggenheten arbetar vi med myndighetsfrågor som gäller miljö, hälsoskydd, livsmedel med mera.

Vi deltar i olika samarbetsorganisationer med miljö- och naturanknyning. Du kan läsa om de olika samarbetena under rubriken Länkar på denna sida.

Kommunen arbetar på flera fronter för att minska utsläppen av fossila växthusgaser från den egna verksamheten och för att underlätta för kommunens invånare och företag att göra detsamma. Kommunen har även tagit fram en strategi för hållbar utveckling.

Kontakta vår energi- och klimatrådgivare

Du kommer i kontakt med energi- och klimatrådgivning på telefon: 0451-26 83 29 och e-post: caroline.wendel @hassleholm.se