Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Svartsjuka är inte romantiskt - om våld i ungas relationer

Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Är du rädd för den du är tillsammans med? Varje år under februari och mars återkommer den nationella våldsförebyggande kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt som fokuserar på våld i ungas partnerrelationer. På denna sida hittar du information om kampanjen och viktig information för dig som är utsatt för våld, känner någon som är utsatt eller utsätter någon annan för våld.

Nästan var femte ung person (18 procent) i åldern 16–24 år uppger enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i sin frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner.

Våld i ungas partnerrelationer är när en ung person utövar våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner. Våld kan se ut på olika sätt och utövas i olika relationer. Våldet kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt. Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Ju mer man vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det.

Våld är aldrig okej. Du har rätt till stöd och hjälp oavsett var du bor!

Råd, stöd och hjälp

Det finns flera ställen du kan vända dig till om du vill ha hjälp. På webbplatsen www.svartsjukaarinteromantiskt.se finns information och stöd både till unga som utsätts för våld och unga som utövar våld. Det finns även bra information på sidan för dig som arbetar med ungdomar.

Kontakter

Är situationen akut?

Vid en akut situation, ring alltid larmnumret 112.

Bris

Hit kan du som är upp till 18 år vända dig om du behöver stöd. Du kan ringa eller chatta med en kurator. Telefonen och chatten är alltid öppen – även på natten.

Webbplats: www.bris.se
Telefon: 116 111

Ungarelationer.se

Unga relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i en relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Chatten är öppen varje kväll mellan klockan 20 och 22.

Webbplats: www.ungarelationer.se

Killar.se

Killar är en stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som kille mellan 10 och 20 år. Chatten är öppen söndag till torsdag mellan klockan 19 och 21.

Webbplats: killar.se

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell stödtelefon som riktar sig till dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har frågor om ilska eller våld.

Webbplats: www.valjattsluta.se
Telefon: 020-555 666

Unizons tjej- och ungdomsjourer

På unizonjourer.se/ung kan du som är ung få svar på dina funderingar om våld, kroppen och relationer. Du kan läsa andras frågor och svar i en frågelåda, göra relations-quiz och chatta med Unizons tjejjourer och ungdomsjourer. Stödet är gratis och det går bra att vara anonym. Här får du stöd och blir lyssnad på.

Webbplats: www.unizonjourer.se/ung

Ungasjourer.se

Ungajourer är en webbplats där du hittar alla tjejjourer, transjourer, killjourer och ungdomsjourer. Med dem kan du som är barn, ung eller ung vuxen chatta, mejla eller ringa helt anonymt.

Webbplats: www.ungasjourer.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt. Samtalet är gratis och du kan vara anonym.

Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se
Telefon: 020-50 50 50

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour som hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt. Här går det att få stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk.

Webbplats: www.nkjt.se

UMO

UMO är en ungdomsmottagning på nätet för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan också hitta en mottagning nära dig och ställa en personlig fråga.

Webbplats: www.umo.se

RFSL stödmottagning

Stödmottagningen erbjuder nationellt stöd för HBTQI-personer utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer kan vända sig hit samt yrkesverksamma som möter våldsutsatta hbtqi-personer.

Webbplats: RFSL Stödmottagning – RFSL : RFSL
Telefon: 020-341316

Vill du vara anonym så finns telefontid torsdagar mellan kl 9-12. Övriga dagar kan du lämna namn och telefonnummer så ringer de upp.

För dig som förälder

Det är viktigt att du som förälder och/eller vårdnadshavare har kunskap om att våld i ungas relationer förekommer. Genom att vara en medveten förälder kan du hjälpa till att förebygga och stoppa våldet. På ungarelationer.se kan du läsa mer om vad du som vuxen ska vara uppmärksam på och vad du kan göra.

Förälder – ungarelationer.se

Aktuella filmer

Sofia Hammarström, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen, berättar om deras arbete med SEXIT- en metod för samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld.

Film med Sofia Hammarström om killars våld mot tjejer (Youtube)

Elenore Thor, fältsekreterare och projektledare för kampanjen #ärduokej som handlar om att motverka våld i ungas nära relationer i Mölndals stad.

Film med Elenore Thor Lindblad om killars våld mot tjejer (Youtube)

Daniel Alsarve, RF-SISU Örebro län kommer delge deras erfarenheter i arbetet med Idrotten som arena för schyssta samtal: ett projekt om jämställdhet, maskulinitet och våldsprevention.

Film med Daniel Alsarve om killars våld mot tjejer (Youtube)

Är du rädd för den du är tillsammans med?

Det är aldrig ditt fel och du har rätt att få stöd och hjälp. Mår du dåligt på grund av hur den du är ihop med behandlar dig? Det är aldrig okej att någon utsätter dig för våld eller gör något som får dig att må dåligt, oavsett vem personen är och vad ni har för relation till varandra.

Våld kan ha olika uttryck som till exempel Fysiskt våld, Psykiskt våld, Sexuellt våld eller Digitalt våld.

Här kan du läsa mer om varningstecken och vart du vänder dig om du är utsatt

Mår din kompis dåligt i sin relation?

Är du orolig för en kompis, familjemedlem eller någon annan i din närhet? Att reagera på våld är viktigt och det finns mycket du kan göra för att stötta. Många berättar i efterhand om hur viktigt det var när någon, till exempel en vän, granne, släkting eller klasskompis, vågade fråga och vågade lyssna.

Varningstecken: Är din kompis utsatt för våld?

Din kompis…

  • Kan sällan följa med på saker utan sin partner.
  • Måste hela tiden svara på meddelanden och samtal från sin partner.
  • Slutar med sina egna intressen och fritidsaktiviteter.
  • Har en synlig skada.
  • Drar sig undan.
  • Blir ofta hämtad och lämnad av sin partner när ni ses.
  • Verkar stressad och ledsen av sin relation och partner.
  • Får inte bestämma själv hur hen ska klä sig, se ut eller röra sig.

Här hittar du tips på vad du kan göra när du är orolig för att en kompis blir utsatt eller om du känner någon som utsätter sin partner.

Vill du alltid hålla koll på din partner?

Har det hänt att du gått över din partners fysiska, psykiska eller sexuella gränser? Vill du alltid hålla koll på vad den du gillar gör, vem hen träffar eller pratar med, för att du känner dig svartsjuk eller är rädd att din partner ska göra slut? Funderar du på om ditt beteende är okej, eller är du orolig för att du skulle kunna göra den du är tillsammans med illa? Det är aldrig okej att utsätta någon för våld och det är ofta en brottslig handling. Det finns stöd och hjälp att få om din svartsjuka och ditt våldsamma beteende går ut över andra.

Läs mer om hur du slutar

En blå bakgrund och en illustrerad kniv i ett hjärta

Stöd i Osby kommun

Osby Kommun
Västra Storgatan 35 - 283 31 Osby
0479-52 80 00
kommun@osby.se

Mottagningstelefon för orosanmälan
0479 - 52 85 98
arbeteochvalfard@osby.se

Mari Pohlman
Socialsekreterare
0479-52 81 87
mari.pohlman@osby.se

Social Jour

Socialtjänsten i Osby kommun har social jour i samarbete med Kristianstads kommun.
Är du i behov av akut socialt bistånd, råd eller stöd och ditt ärende inte kan vänta till ordinarie öppettider, kan du ringa till telefonummer 040-676 90 58.

Telefontider:

Måndag till torsdag: klockan 16.30 - 08.00

Fredag till måndag: klockan 16.00 - 08.00.

Sociala jouren är även aktiv på röda dagar samt storhelger dygnet runt.