Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Öppettider och stängningsdagar

Förskolornas öppettider är måndag  - fredag mellan klockan 06.15 - 18.30 beroende på efterfrågan och behov. Om du har behov av andra öppettider än var verksamheten för tillfället har, prata med ansvarig förskolechef. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

Förskoleverksamheten under vecka 28-31, jullov och klämdagar

I samband med semesterperioden vecka 28-31, vid jul- och nyårshelgerna och klämdagar samordnas förskoleverksamheterna till färre enheter. Därför kan ett barn tillfälligt få vistas på annan förskola än den ordinarie.

Planeringsdagar

Förskola och familjedaghem har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar. Information om vilka dagar förskolan har stängt finns på respektive förskolas sida.