Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stöd vid funktionsnedsättning

Vi arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag. Du ska kunna delta fullt ut i samhället och har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

Grunden för arbetet med personer med funktionsnedsättning är framförallt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) men även stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

I Osby kommun finns det olika former av daglig verksamhet; utformade så att det som kan vara aktuellt är beroende av den enskildes behov och individanpassat.

I Osby kommun finns bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av gruppbostäder och servicebostad. Här arbetar också personliga assistenter, ledsagare, avlösare, kontaktpersoner och stödfamiljer samt anhörigsamordnare.

Personalen som arbetar med personer med funktionsnedsättning har utbildning och kompetens kring olika funktionsnedsättningar och följer ett pedagogiskt arbetssätt. Personalen arbetar för att den enskilde ska få ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Avgifter

De avgifter som finns inom våra LSS verksamheter är följande:

Lunch på daglig verksamhet: 52 kronor per måltid.

Korttidsvistelse

Avgifterna varierar utifrån åldersgrupperna 0-11 år, 12-15 år och 16 år och äldre. Avgifterna per åldersgrupp är:

0-11 år: 48 kr

12-15 år: 76 kr

16 år och äldre: 96 kr

Avgifterna tas per besök, inga avdrag görs om enstaka mål inte intas under vistelsen. Ankomst- och avresedag räknas som en dag. Avgifterna gäller oavsett verkställighetsform (korttid, stödfamilj eller läger).

Avgift för kost vid korttidstillsyn

Avgiften är 30% av dygnskostnaden per åldersgrupp. Den blir då 23 kr för åldersgrupp 12-15 år och 29 kr för åldersgrupp 16 år och äldre.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Man i rullstol