Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stöd vid funktionsnedsättning

Målsättningen är att människor med funktionsnedsättning ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors liv som möjligt och i gemenskap med andra människor. Man ska kunna leva ett självständigt, oberoende liv och delta aktivt i samhällslivet.

Grunden för arbetet med personer med funktionsnedsättning är framförallt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) men även stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

I Osby kommun finns det olika former av daglig verksamhet; utformade så att det som kan vara aktuellt är beroende av den enskildes behov och individanpassat.

I Osby kommun finns bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av gruppbostäder och servicebostad. Här arbetar också personliga assistenter, ledsagare, avlösare, kontaktpersoner och stödfamiljer samt anhörigsamordnare.

Personalen som arbetar med personer med funktionsnedsättning har utbildning och kompetens kring olika funktionsnedsättningar och följer ett pedagogiskt arbetssätt. Personalen arbetar för att den enskilde ska få ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Avgifter

De avgifter som finns inom våra LSS verksamheter är följande:

Lunch på daglig verksamhet: 40 kronor per måltid.

Korttidsvistelse

Egenavgift i samband med att måltid serveras:

 • Frukost: 26 kronor
 • Lunch/kvällsmat: 35 kronor
 • Middag: 40 kronor

Kontakt

 • Linda Sturesson
  Enhetschef LSS
  0479-52 82 57
  linda.sturesson@osby.se
 • Maria Malm
  Enhetschef LSS
  0479-52 82 38
  maria.malm@osby.se
 • Jane Svensson
  Enhetschef LSS
  0479-528 208
  jane.svensson@osby.se
 • Victoria Öhrn
  Enhetschef LSS
  0479-52 84 10
  victoria.ohrn@osby.se
 • Tina Olofsson
  Handläggare socialpsykiatri/LSS
  0479 - 52 82 27
  tina.olofsson@osby.se
 • Towa Nilsson
  LSS-handläggare
  0479-528 687
  towa.nilsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Man i rullstol