Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Enskild verksamhet

Riksdagen har beslutat att det ska finnas en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Barnomsorgspengen ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet vårdnadshavare väljer.

Detta innebär en möjlighet för en enskild aktör att driva enskild verksamhet efter ansökan till kommunen. Ansökan kommer att prövas av kommunen utifrån uppställda kvalitetskrav.

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag görs på särskild blankett och skickas till Barn‑ och utbildningskontoret där ärendet behandlas. Kommunfullmäktige tar sedan beslut om godkännande. Du kan läsa mer i dokumentet Riktlinjer, enskild verksamhet som du finner under rubriken Dokument på denna sidan.

Vad är barnomsorgspeng?

Syftet med att införa en barnomsorgspeng är att öka vårdnadshavares valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter.